Υιοθέτηση Προτάσεων Συνηγόρου Του Πολίτη για Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα

Αριθμός πρωτ: 4183
Ημερομηνία κατάθεσης: 9/2/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Υιοθέτηση Προτάσεων Συνηγόρου Του Πολίτη για Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα

Η έκθεση αυτοψίας του Συνηγόρου του Πολίτη σε δημόσια νοσοκομεία της χώρας, κατέδειξε την ανορθόδοξη διαχείριση των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων, μεταξύ των άλλων και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.
Αναφορικά με το εν λόγω θέμα, σας είχα ενημερώσει για τις ανησυχίες των πολιτών με τις 9768/10-04-06 και 1884/30-11-06 Ερωτήσεις μου, στην τελευταία δε απαντήσατε ότι οι καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες συγκέντρωναν τα σχετικά ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία διαχείρισης αποβλήτων. Ουδεμία, προφανώς, περαιτέρω ενέργεια δεν έλαβε χώρα πέρα από τη συγκέντρωση στοιχείων, αφού η έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη είναι καταπέλτης εναντίον του ΠΑΓΝΗ, τόσο για την πλημμελή λειτουργία του πεπαλαιωμένου κλιβάνου, όσο και για τη λανθασμένη συλλογή, διαχείριση και προσωρινή αποθήκευση των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων.
Επειδή διατρέχουν κίνδυνο τόσο οι ασθενείς και οι επισκέπτες, όσο και οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία από τα ιατρικά απόβλητα.
Επειδή είναι επιτακτική η επίσπευση όλων των απαραίτητων διαδικασιών, ούτως ώστε να διευθετηθεί αυτό το μείζον ζήτημα για τη δημόσια υγεία,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Αν θα υιοθετηθούν οι προτάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη για την ορθή διαχείριση των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων τόσο στο ΠΑΓΝΗ όσο και στα λοιπά νοσοκομεία της χώρας, προτάσεις οι οποίες διασφαλίζουν την ενδονοσοκομειακή υγιεινή ασθενών, επισκεπτών και εργαζομένων.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης