Aιτήματα Συλλόγου Επαγγελματιών Κτηνοτρόφων Νομού Ηρακλείου για τα μικρά σχέδια βελτίωσης

Αριθμός πρωτ: 10010
Ημερομηνία κατάθεσης: 14/11/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Aιτήματα Συλλόγου Επαγγελματιών Κτηνοτρόφων Νομού Ηρακλείου για τα μικρά σχέδια βελτίωσης.

Με σχετική επιστολή του, ο Σύλλογος Επαγγελματιών Κτηνοτρόφων Νομού Ηρακλείου (Σ.Ε.Κ.Ν.Η.) εκφράζει τον προβληματισμό του για τον σοβαρό κίνδυνο να αποκλειστεί ένα μεγάλο μέρος των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων της Κρήτης από το πρόγραμμα των μικρών σχεδίων βελτίωσης.
Η ανάγκη εκσυγχρονισμού των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων του νησιού είναι μεγάλη, όπως έχω τονίσει σε παλαιότερες Ερωτήσεις μου και με δεδομένο ότι η Κρήτη, καθώς διαπιστώνεται από τον Σ.Ε.Κ.Ν.Η., διαθέτει τα περισσότερα αιγοπρόβατα της χώρας, η ευκαιρία που παρουσιάζεται με τα μικρά σχέδια βελτίωσης θα εξαφανιστεί εάν δεν υπάρξουν σημαντικές βελτιώσεις στην προκήρυξη.
Συγκεκριμένα, οι κτηνοτρόφοι του Ηρακλείου ανησυχούν και απαιτούν διορθωτική παρέμβαση και αλλαγές στα εξής:
– στην απαίτηση να συνοδεύεται η αίτηση με την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της κτηνοτροφικής μονάδας, απαίτηση παράλογη τη στιγμή που στην Κρήτη ελάχιστες εκτροφές διαθέτουν άδειες.
– στην παρεχόμενη εναλλακτική λύση να υπάρχει βεβαίωση του Δήμου και πράξη χαρακτηρισμού από το Δασαρχείο, καθώς ο χρόνος που απαιτείται για την έκδοσή τους θα οδηγήσει στον αποκλεισμό της Κρήτης λόγω υπερκάλυψης του διαθέσιμου ποσού.
– στο οικονομικό κόστος που συνεπάγεται για τους κτηνοτρόφους η σύνταξη μελέτης και η κατάθεση πλήρους φακέλου
– στο περιοριστικό για αρμεκτικά μεγάλης δυναμικότητας ποσό των 50.000 ευρώ, ως ανώτερο ποσό επιλέξιμης δαπάνης
-στο κατώτερο όριο των 150 αιγοπροβάτων ως προϋπόθεση ένταξης, που είναι άδικο ιδίως για μονάδες υψηλής παραγωγικότητας βελτιωμένων ζώων .
– στην απαίτηση τίτλων ιδιοκτησίας στο κτίσμα ή στο γήπεδο που πρόκειται να πραγματοποιηθεί η επένδυση, με δεδομένο ότι στην Κρήτη είναι ελλιπείς.
Με βάση τα παραπάνω σημεία, που προβληματίζουν έντονα τον Σ.Ε.Κ.Ν.Η., προτείνονται συγκεκριμένες ρυθμίσεις για την υλοποίηση του προγράμματος των μικρών σχεδίων βελτίωσης, και συγκεκριμένα:
-Η δέσμευση του 60% του προγράμματος για την Κρήτη
-Η αύξηση του ορίου επιλέξιμης δαπάνης στα 70 έως 100.000€
-Η μείωση του κατώτερου ορίου αριθμού ζώων μονάδας από τα 150 στα 100 πρόβατα και στις 50 αίγες
-Η παράταση του χρόνου υποβολής αιτήσεων έως τον Μάιο του 2009, ώστε αφενός μεν οι κτηνοτρόφοι να μπορέσουν να κάνουν έναρξη επαγγέλματος στις ΔΟΥ από το νέο έτος για να μην επιβαρυνθούν το κόστος Φ.Π.Α της επένδυσης το οποίο δεν υπολογίζεται ως επιλέξιμη δαπάνη, αφετέρου δε να μπορέσουν να εφοδιαστούν με τις απαραίτητες άδειες ή βεβαιώσεις.
-Η απαίτηση τίτλων ιδιοκτησίας να αντιμετωπίζεται, ως εναλλακτική λύση, και με σχετικές βεβαιώσεις από τους οικείους Δήμους.
Επειδή οι προτεινόμενες αλλαγές και βελτιώσεις για το πρόγραμμα μικρών σχεδίων βελτίωσης αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για να επωφεληθεί ο μεγαλύτερος δυνατός αριθμός κτηνοτρόφων από την ευκαιρία εκσυγχρονισμού των εκμεταλλεύσεων,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Εάν προτίθεται να λάβει υπόψη τις επισημάνσεις και προτάσεις του Συλλόγου Επαγγελματιών Κτηνοτρόφων Νομού Ηρακλείου σχετικά με την προκήρυξη για τα μικρά σχέδια βελτίωσης, ώστε να μην χαθεί και αυτή η ευκαρία για τον εκσυγχρονισμό των κτηνοτροφικών μονάδων και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ντόπιας αιγοπροβατοτροφίας.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης