Από τις ακριβότερες χώρες η Ελλάδα στις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας

Αριθμός πρωτ: 3239
Ημερομηνία κατάθεσης: 13/8/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Από τις ακριβότερες χώρες η Ελλάδα στις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης του ΟΟΣΑ, η χώρα μας κατατάσσεται μεταξύ των ακριβότερων χωρών στην παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, τόσο στις κατηγορίες μέσης και υψηλής χρήσης, όσο και στην κατηγορία των φθηνών πακέτων μικρότερης χρήσης.
Βάσει των στοιχείων της έκθεσης, μεταξύ των 29 χωρών του ΟΟΣΑ η χώρα μας κατατάσσεται στην 22η θέση (8η ακριβότερη) στην κατηγορία της μέσης χρήσης κινητής τηλεφωνίας, ενώ στην κατηγορία της υψηλής χρήσης είναι η 5η ακριβότερη χώρα και στην κατηγορία της μικρότερης χρήσης η Ελλάδα αναδεικνύεται ως η 10η ακριβότερη χώρα.
Continue reading “Από τις ακριβότερες χώρες η Ελλάδα στις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας”

Αναθεώρηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τη λήψη αρχείων από το Διαδίκτυο

Αριθμός πρωτ: 2800
Ημερομηνία κατάθεσης: 28/7/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Αναθεώρηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τη λήψη αρχείων από το Διαδίκτυο.

Σύμφωνα με τις πρόσφατες ανακοινώσεις της Επιτρόπου για τις Τηλεπικοινωνίες υπάρχει ανάγκη για αναθεώρηση των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη λήψη αρχείων από το Διαδίκτυο προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση των χρηστών σε μουσικές και τηλεοπτικές υπηρεσίες και να αποφευχθεί η πειρατεία.
Επειδή, όπως αναφέρεται στις σχετικές ανακοινώσεις, στόχος είναι να ληφθούν μέτρα προκειμένου να συμβιβαστούν τα συμφέροντα των κατόχων πνευματικής ιδιοκτησίας και των χρηστών, με τη δημιουργία του κατάλληλου νομικού πλαισίου την πρόσβαση σε ψηφιακό περιεχόμενο στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα, τις δίκαιες απολαβές των δικαιούχων.
Continue reading “Αναθεώρηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τη λήψη αρχείων από το Διαδίκτυο”

Καταγγελίες για παράνομες χρεώσεις λογαριασμών μέσω sms των λογαριασμών κινητής τηλεφωνίας

Αριθμός πρωτ: 2271
Ημερομηνία κατάθεσης: 16/7/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2) ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Καταγγελίες για παράνομες χρεώσεις λογαριασμών μέσω sms των λογαριασμών κινητής τηλεφωνίας.

Σωρεία καταγγελιών λαμβάνει η Ένωση Καταναλωτών Ποιότητα Ζωής από αγανακτισμένους πελάτες κινητής τηλεφωνίας καθώς έχουν υπέρογκες χρεώσεις από sms, με αριθμούς 54χχχ.
Επειδή όπως καταγγέλλουν οι περισσότεροι καταναλωτές, η Πολιτεία τους αφήνει εκτεθειμένους καθώς τόσο η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων όσο και η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή δεν δίνουν σαφείς κατευθύνσεις για το πως θα διεκδικήσουν αποζημιώσεις καθώς και για το πως θα προστατευθούν στο μέλλον.
Continue reading “Καταγγελίες για παράνομες χρεώσεις λογαριασμών μέσω sms των λογαριασμών κινητής τηλεφωνίας”

Απομάκρυνση κεραίας κινητής τηλεφωνίας από την περιοχή Θερίσου στο Ηράκλειο

Αριθμός πρωτ: 345
Ημερομηνία κατάθεσης: 17/6/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Απομάκρυνση κεραίας κινητής τηλεφωνίας από την περιοχή Θερίσου στο Ηράκλειο.

Σε κινητοποίηση προέβησαν πρόσφατα γονείς, μαθητές και δάσκαλοι του 25ου και 27ου Δημοτικού σχολείου στο Ηράκλειο διαμαρτυρόμενοι έντονα για την παρουσία κεραίας κινητής τηλεφωνίας στο κτίριο του ΟΤΕ κοντά στο σχολείο.
Το κτίριο βρίσκεται σε πολύ μικρή απόσταση τόσο από το σχολείο που συστεγάζονται τα δυο δημοτικά όσο και από το 17ο και το 20ο Νηπιαγωγείο και οι γονείς αλλά και οι κάτοικοι της περιοχής ανησυχούν για τις επιπτώσεις που θα έχει στην υγεία των ίδιων και των παιδιών τους, η έκθεση στην ακτινοβολία και για το λόγο αυτό εκφράζουν το αίτημα απομάκρυνσης της κεραίας κινητής τηλεφωνίας.
Continue reading “Απομάκρυνση κεραίας κινητής τηλεφωνίας από την περιοχή Θερίσου στο Ηράκλειο”

Κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κλιματικές αλλαγές και γρήγορο Internet στις αγροτικές περιοχές

Αριθμός πρωτ: 33
Ημερομηνία κατάθεσης: 17/6/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
2) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κλιματικές αλλαγές και γρήγορο Internet στις αγροτικές περιοχές.

Η πρόταση κοινοτικού κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διάθεση 1,5 δις ευρώ για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών και την προώθηση των ευρυζωνικών συνδέσεων στην ύπαιθρο, υιοθετήθηκε πρόσφατα από την ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Επειδή πρόκειται για χρήματα τα οποία προέρχονται από αδιάθετους πόρους της Ε.Ε. και θα διανεμηθούν στα κράτη-μέλη μέσω του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).
Continue reading “Κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κλιματικές αλλαγές και γρήγορο Internet στις αγροτικές περιοχές”

Έλεγχος των «παρατηρητών» του Διαδικτύου

Αριθμός πρωτ: 17827
Ημερομηνία κατάθεσης: 14/4/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
2) ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έλεγχος των «παρατηρητών» του Διαδικτύου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί τις εθνικές κυβερνήσεις των κρατών-μελών να προβούν στην καταγραφή και την επιτήρηση των οργανισμών που αναλαμβάνουν να παρακολουθούν το Διαδίκτυο, προκείμενου να υπάρχει έλεγχος και να μην παρουσιάζονται από τους οργανισμούς αυτούς φαινόμενα δυσανάλογων ή παράνομων ελέγχων στις δραστηριότητες των χρηστών.
Επειδή μετά την έκδοση οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την τήρηση αρχείων των διαδικτυακών δραστηριοτήτων των πολιτών, πολλοί είναι εκείνοι που έχουν ευαισθητοποιηθεί για την προστασία των χρηστών του Διαδικτύου προκειμένου εκείνοι που θα τους ελέγχουν να μην ξεπερνούν το επίπεδο της επιτρεπτής παρακολούθησης ή να καταπατούν τους νόμους περί χρήσης των προσωπικών δεδομένων.
Continue reading “Έλεγχος των «παρατηρητών» του Διαδικτύου”

Απομάκρυνση κεραίας κινητής τηλεφωνίας στην Αγία Βαρβάρα του νομού Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 17249
Ημερομηνία κατάθεσης: 3/4/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Απομάκρυνση κεραίας κινητής τηλεφωνίας στην Αγία Βαρβάρα του νομού Ηρακλείου.

Με επιστολή του ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου της Αγίας Βαρβάρας νομού Ηρακλείου, διαμαρτύρεται έντονα για την παρουσία κεραίας κινητής τηλεφωνίας στο κτήριο του ΟΤΕ της Αγίας Βαρβάρας.
Το κτήριο βρίσκεται σε πολύ μικρή απόσταση τόσο από το Γυμνάσιο όσο και από το Δημοτικό Σχολείο της Αγίας Βαρβάρας, μικρότερη του ορίου των 300 μέτρων που προβλέπεται για την εγκατάσταση τέτοιων κεραιών από σχολεία, νοσοκομεία, παιδικούς σταθμούς κλπ.
Continue reading “Απομάκρυνση κεραίας κινητής τηλεφωνίας στην Αγία Βαρβάρα του νομού Ηρακλείου”

Λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της παιδικής πορνογραφίας

Αριθμός πρωτ: 16621
Ημερομηνία κατάθεσης: 23/3/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
2) ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΘΕΜΑ : Λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της παιδικής πορνογραφίας.

Σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γίνεται προσπάθεια σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για την αντιμετώπιση διακίνησης υλικού παιδικής πορνογραφίας στο Διαδίκτυο.
Όπως επισημαίνει ο αρμόδιος Επίτροπος για θέματα Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Οικονομική Συμμαχία που συστήθηκε για το σκοπό αυτό και αποτελεί μια νέα συμμαχία της αστυνομίας, των εταιρειών παροχής Ίντερενετ, οικονομικών κύκλων και μη κυβερνητικών οργανώσεων, πρέπει να ενισχυθεί με τη συμμετοχή των κυβερνήσεων των κρατών-μελών.
Continue reading “Λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της παιδικής πορνογραφίας”

Ευρυζωνικότητα στις αγροτικές περιοχές

Αριθμός πρωτ: 15485
Ημερομηνία κατάθεσης: 4/3/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
2) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Ευρυζωνικότητα στις αγροτικές περιοχές.

Με ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 3/3/09, επισημαίνει ότι μέχρι το 2010 πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα η σύνδεση του 30% του αγροτικού πληθυσμού της Ε.Ε. που δεν διαθέτει πρόσβαση στο διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος «ευρυζωνικότητα για όλους».
Επίσης, κάλεσε τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τα δίκτυα και τις υπηρεσίες διαδικτύου στις αγροτικές περιοχές, καθώς μία βελτιωμένη διαδικτυακή συνδεσιμότητα θα αποτελέσει πανίσχυρο εργαλείο που θα τονώσει την ταχεία οικονομική ανάκαμψη.
Continue reading “Ευρυζωνικότητα στις αγροτικές περιοχές”

Συζήτηση Επίκαιρης Ερώτησης Μ.Στρατάκη για προσπάθεια αποδυνάμωσης του ENISA

4 Μαρτίου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αναπάντητα ερωτήματα για το μέλλον του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) και την έδρα του στο Ηράκλειο, άφησε η συζήτηση στη Βουλή σχετικής Επίκαιρης Ερώτησης του βουλευτή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ κ. Μανόλη Σοφ. Στρατάκη.

Στην Ερώτησή του, ο κ. Στρατάκης αναφερόταν στην πρόσφατη χρηματοδότηση, εκ μέρους της Επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κας Βίβιαν Ρέντιγκ, της λειτουργίας του RISEPTIS, ενός νέου συμβουλίου της Ε.Ε. για θέματα ασφάλειας του διαδικτύου. Το ύψος της χρηματοδότησης (200 εκατομμύρια ευρώ) και η ανάθεση στο RISEPTIS αρμοδιοτήτων που επικαλύπτουν ουσιαστικά τους τομείς δράσης του ENISA, αποδεικνύουν την προσπάθεια που γίνεται να αποδυναμωθεί ο Οργανισμός που εδρεύει στο Ηράκλειο, με την προοπτική αναστολής της λειτουργίας του στο προσεχές μέλλον.
Continue reading “Συζήτηση Επίκαιρης Ερώτησης Μ.Στρατάκη για προσπάθεια αποδυνάμωσης του ENISA”