Αλλαγή χρήσης του Ολυμπιακού Γυμναστηρίου Άρσης Βαρών για την υποβάθμιση του αθλητισμού και αλόγιστη σπατάλη πόρων

Continue reading “Αλλαγή χρήσης του Ολυμπιακού Γυμναστηρίου Άρσης Βαρών για την υποβάθμιση του αθλητισμού και αλόγιστη σπατάλη πόρων”

Πρόταση επιστημονικής επιτροπής για δημιουργία νέου Αρχαιολογικού Μουσείου στο Ηράκλειο

Continue reading “Πρόταση επιστημονικής επιτροπής για δημιουργία νέου Αρχαιολογικού Μουσείου στο Ηράκλειο”