Καταπολέμηση των φαινομένων κατάλυσης της νομιμότητας στην περιοχή του Δήμου Μαλλίων

Continue reading “Καταπολέμηση των φαινομένων κατάλυσης της νομιμότητας στην περιοχή του Δήμου Μαλλίων”

Αποκλεισμός της Κρήτης από τα κίνητρα του Αναπτυξιακού νόμου για τις τουριστικές υποδομές

Continue reading “Αποκλεισμός της Κρήτης από τα κίνητρα του Αναπτυξιακού νόμου για τις τουριστικές υποδομές”