Το Πάγιο Τέλος Κτηματογράφησης βάσει του Ν. 3481/2006

Αριθμός πρωτ: 14793
Ημερομηνία κατάθεσης: 18/6/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: Το Πάγιο Τέλος Κτηματογράφησης βάσει του Ν. 3481/2006

Ως καλοκαιρινό χαράτσι χαρακτηρίζεται το πάγιο τέλος κτηματογράφησης που καλούνται να καταβάλουν οι πολίτες σε 107 περιοχές της χώρας έως το τέλος του Σεπτέμβρη.
Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 6 του Ν. 3481/2006, ορίζεται πάγιο τέλος κτηματογράφησης 35 ευρώ ανά εγγραπτέο δικαίωμα που δηλώνεται.
Continue reading “Το Πάγιο Τέλος Κτηματογράφησης βάσει του Ν. 3481/2006”

Αιτήματα Συλλόγου Οικιστών εκτός Σχεδίου Πόλης Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 12963
Ημερομηνία κατάθεσης: 27/5/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΜΑ: Αιτήματα Συλλόγου Οικιστών εκτός Σχεδίου Πόλης Ηρακλείου.

Με επανειλημμένες Ερωτήσεις μου, και τελευταία την 10037/3-7-07, είχα επισημάνει την ανάγκη άμεσης διευθέτησης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Οικιστές εκτός Σχεδίου Πόλης Ηρακλείου, καθώς και την ανάγκη διαφορετικής αντιμετώπισης του Ηρακλείου από το ΥΠΕΧΩΔΕ, εξαιτίας της ιδιαιτερότητάς του αναφορικά με την αυθαίρετη δόμηση, που όπως είναι προφανές, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με τον ίδιο τρόπο, σε σχέση με άλλες πόλεις της χώρας.
Continue reading “Αιτήματα Συλλόγου Οικιστών εκτός Σχεδίου Πόλης Ηρακλείου”

Χρηματοδότηση Πολεοδομικών Μελετών Δήμου Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 9930
Ημερομηνία κατάθεσης: 8/4/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΜΑ: Χρηματοδότηση Πολεοδομικών Μελετών Δήμου Ηρακλείου.

Με την 5237/28-1-08 Ερώτησή μου είχα επισημάνει την αντίδραση του Δήμου Ηρακλείου στην απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ να χρηματοδοτήσει μόνο δύο από τις 17 συνολικά πολεοδομικές μελέτες που εκκρεμούν για την ένταξη περιοχών στο Σχέδιο Πόλης Δήμου Ηρακλείου.
Continue reading “Χρηματοδότηση Πολεοδομικών Μελετών Δήμου Ηρακλείου”

Άτολμο και ασαφές το προωθούμενο σχέδιο νόμου για τον χωροταξικό σχεδιασμό σύμφωνα με το Δήμο Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 7788
Ημερομηνία κατάθεσης: 4/3/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟN ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΜΑ: Άτολμο και ασαφές το προωθούμενο σχέδιο νόμου για τον χωροταξικό σχεδιασμό σύμφωνα με το Δήμο Ηρακλείου.

Άτολμο και ασαφές χαρακτηρίζει και ο Δήμος Ηρακλείου, μετά τις περιβαλλοντικές οργανώσεις το σχέδιο νόμου για τον χωροταξικό σχεδιασμό που προωθεί το ΥΠΕΧΩΔΕ ενώ υπογραμμίζει πως δεν λαμβάνει υπόψη τις παρατηρήσεις που έχει καταθέσει η Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων του Νομού.
Continue reading “Άτολμο και ασαφές το προωθούμενο σχέδιο νόμου για τον χωροταξικό σχεδιασμό σύμφωνα με το Δήμο Ηρακλείου”

Δριμεία καταγγελία του προωθούμενου Εθνικού Χωροταξικού Σχεδίου από οργανώσεις για την προστασία του περιβάλλοντος

Αριθμός πρωτ: 7646
Ημερομηνία κατάθεσης: 29/2/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΜΑ: Δριμεία καταγγελία του προωθούμενου Εθνικού Χωροταξικού Σχεδίου από οργανώσεις για την προστασία του περιβάλλοντος.

Η πανηγυρική έγκριση από την Κυβέρνηση του σχεδίου Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού δεν ανταποκρίνεται δυστυχώς στην πραγματική του αξία, καθώς παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα. Με παλαιότερες Ερωτήσεις μου, και πιο πρόσφατα με τις 7528/28-2-08, 1793/12-11-07 και 2192/20-11-07, έχω τονίσει τις σοβαρές ενστάσεις που υπάρχουν για τις λανθασμένες επιλογές του υπό διαμόρφωση Χωροταξικού, τόσο γενικά όσο και σχετικά με την Κρήτη.
Continue reading “Δριμεία καταγγελία του προωθούμενου Εθνικού Χωροταξικού Σχεδίου από οργανώσεις για την προστασία του περιβάλλοντος”

Δημιουργία υποδομών σύγχρονου κτηματολογίου

Αριθμός πρωτ: 7242
Ημερομηνία κατάθεσης: 26/2/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
2) ΠΕΧΩΔΕ

ΘΕΜΑ: Δημιουργία υποδομών σύγχρονου κτηματολογίου.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που είδαν πρόσφατα το φως της δημοσιότητας, μέχρι της 31/12/07 η απορροφητικότητα των κονδυλίων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας (Ε.Π.ΚτΠ) και συγκεκριμένα του μέτρου για τη δημιουργία υποδομών σύγχρονου κτηματολογίου ανέρχονται στο 5%.
Continue reading “Δημιουργία υποδομών σύγχρονου κτηματολογίου”

Έκδοση οικοδομικών αδειών σε αραιοδομημένες περιοχές που δεν έχουν κυρωθεί οι πράξεις εφαρμογής

Αριθμός πρωτ: 6747
Ημερομηνία κατάθεσης: 20/2/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΜΑ: Έκδοση οικοδομικών αδειών σε αραιοδομημένες περιοχές που δεν έχουν κυρωθεί οι πράξεις εφαρμογής.

Με την 6271/13-2-08 Ερώτησή μου είχα επισημαίνει το αίτημα των κατοίκων του οικισμού Αγάκου Μετόχι Δήμου Γαζίου Ηρακλείου για την έκδοση οικοδομικών αδειών στην περιοχή τους, η οποία έχει χαρακτηρισθεί αραιοδομημένη από το 1985, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν στα πυκνοδομημένα τμήματα άλλων περιοχών που δεν έχει ολοκληρωθεί η πράξη εφαρμογής.
Continue reading “Έκδοση οικοδομικών αδειών σε αραιοδομημένες περιοχές που δεν έχουν κυρωθεί οι πράξεις εφαρμογής”

Έκδοση οικοδομικών αδειών στον οικισμό Αγάκου Μετόχι Δήμο Γαζίου Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 6271
Ημερομηνία κατάθεσης: 13/2/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΜΑ: Έκδοση οικοδομικών αδειών στον οικισμό Αγάκου Μετόχι Δήμο Γαζίου Ηρακλείου.

Την έκδοση οικοδομικών αδειών με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για πυκνοδομημένες περιοχές, στις οποίες δεν έχει ολοκληρωθεί η πράξη εφαρμογής, ζητούν οι κάτοικοι του οικισμού Αγάκου Μετόχι Δήμου Γαζίου Ηρακλείου.
Όπως οι ίδιοι επισημαίνουν, από το 1997 έγινε αποτύπωση για την εκπόνηση πολεοδομικής μελέτης του οικισμού, η οποία ολοκληρώθηκε σε εύλογο χρονικό διάστημα και την 1η Μαρτίου 2003 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Έκτοτε, και μέχρι την ολοκλήρωση της πράξης εφαρμογής του Σχεδίου Πόλης, δεν επετράπη η έκδοση οικοδομικών αδειών στην περιοχή.
Continue reading “Έκδοση οικοδομικών αδειών στον οικισμό Αγάκου Μετόχι Δήμο Γαζίου Ηρακλείου”

Εφαρμογή Σχεδίου πόλης-Απόδοση ακινήτου σε κοινή χρήση

Αριθμός πρωτ: 5429
Ημερομηνία κατάθεσης: 30/1/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΧΩΔΕ

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή Σχεδίου πόλης-Απόδοση ακινήτου σε κοινή χρήση.

Μια από τις μοναδικές εκτάσεις στα όρια του Παλαιού Σχεδίου Πόλης έχει ήδη χαρακτηριστεί από το 1958 ως χώρος πρασίνου και μπορεί να αποτελέσει σημαντικό πνεύμονα πρασίνου για την πόλη του Ηρακλείου. Οι ιδιοκτήτες μετά από 40 χρόνια αναμονής για απαλλοτρίωση προσέφυγαν στο δικαστήριο και ζητούν την αποδέσμευση του χώρου, η δε εκδίκαση έχει οριστεί τον προσεχή Μάρτιο.
Continue reading “Εφαρμογή Σχεδίου πόλης-Απόδοση ακινήτου σε κοινή χρήση”

Επέκταση Σχεδίου Πόλης Καστελλίου Πεδιάδος

Αριθμός πρωτ: 5140
Ημερομηνία κατάθεσης: 25/1/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
2) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΜΑ: Επέκταση Σχεδίου Πόλης Καστελλίου Πεδιάδος.

Είναι γνωστό ότι η ανάγκη χωροταξικού σχεδιασμού στο Δήμο Καστελλίου και ιδιαίτερα στην έδρα του Δήμου είναι μια αναγκαιότητα πρώτης προτεραιότητας με δεδομένο ότι προβλέπεται στο συγκεκριμένο Δήμο να δημιουργηθεί το νέο Διεθνές Αεροδρόμιο.
Στην κατεύθυνση αυτή για την επέκταση του Σχεδίου Πόλης Καστελλίου έχουν εγκριθεί 550 χιλιάδες ευρώ με παρέμβαση του κ. Πρωθυπουργού τα οποία όμως δεν μπορούν να εκταμιευθούν γιατί δεν υπάρχει Σχέδιο Χωροταξικής Οικιστικής Ανάπτυξης Πόλεων (ΣΧΟΑΠ) στην περιοχή.
Continue reading “Επέκταση Σχεδίου Πόλης Καστελλίου Πεδιάδος”