Άρθρο του Μανόλη Στρατάκη με θέμα: Πρόταση ΠΑΣΟΚ, Βάση για προοδευτική αλλαγή και φραγμός για τη δεξιά συντηρητική προσαρμογή

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΑΣΟΚ
ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
ΚΑΙ ΦΡΑΓΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΞΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

του Μανόλη Σοφ. Στρατάκη Βουλευτή ΠΑΣΟΚ Ν.Ηρακλείου

Σ’ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, το οποίο όχι μόνο επηρεάζει αλλά και διαμορφώνει εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα, προς όφελος των ολίγων και σε βάρος των πολλών, η προοδευτική πρόταση η οποία θα καταγράφεται στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, είναι ανάγκη να αποκτήσει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, τα οποία θα την διαφοροποιούν από τις λογικές της απλής διαχείρισης και θα χρωματίζουν την πορεία των εξελίξεων, για να γίνεται ορατή η ιδεολογική και πολιτική υπεροχή της αλλά και η διαφορά της από τις συντηρητικές λογικές είτε της προσαρμογής είτε της άρνησης. Continue reading “Άρθρο του Μανόλη Στρατάκη με θέμα: Πρόταση ΠΑΣΟΚ, Βάση για προοδευτική αλλαγή και φραγμός για τη δεξιά συντηρητική προσαρμογή”