Πρόταση νόμου του Μαν.Στρατάκη για την ανασυγκρότηση της ελληνικής παραγωγής (“Το επιχειρείν των πολλών”)


14/3/2012

Πρόταση νόμου του Μαν.Στρατάκη για την ανασυγκρότηση της ελληνικής παραγωγής (“Το επιχειρείν των πολλών”)

32 βουλευτές συνυπέγραψαν σήμερα την Πρόταση Νόμου που επεξεργάστηκε ο βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ κ.Μανόλης Στρατάκης: «Ισοδύναμα κοινωνικά μέτρα για τη λειτουργία του υγιούς ανταγωνισμού, την ανασυγκρότηση της ελληνικής παραγωγής, τη διακίνηση και διάθεση των προϊόντων εντός και εκτός Ελλάδας, καθώς και τη διασφάλιση και προώθηση της επιχειρηματικότητας».
Η πρόταση αυτή βασίζεται σε ολοκληρωμένη μελέτη του κ.Στρατάκη με τίτλο «Το επιχειρείν των πολλών» και έχει ως στόχο να κλείσει το άνοιγμα της ψαλίδας των τιμών από τον παραγωγό στον καταναλωτή, την προώθηση των ελληνικών προϊόντων και την ενίσχυση των παραγωγικών τομέων της οικονομίας μας, με βάση και τις ανάγκες των καταναλωτών.

Σύμφωνα με όλες σχεδόν τις απόψεις που καταγράφονται σχετικά με την αναγκαιότητα αλλαγής του μοντέλου ανάπτυξης, η ενίσχυση της παραγωγής ελληνικών προϊόντων, ιδιαίτερα σε τομείς με συγκριτικά πλεονεκτήματα, είναι βασική προϋπόθεση.
Το μεγάλο πρόβλημα όμως που προκύπτει είναι η αδυναμία διάθεσης των προϊόντων ιδιαίτερα όταν αυτά προέρχονται από μικρές η μεσαίες επιχειρήσεις κάθε μορφής που αποτελούν και το μεγάλο ποσοστό στη χώρας μας. Αποτέλεσμα αυτής της αδυναμίας είναι η ολοκλήρωση πολλών τομέων παραγωγής να γίνεται από λιγοστές επιχειρήσεις που λειτουργούν με βάση τα δικά τους και μόνο συμφέροντα χωρίς κατ’ ανάγκη να ενδιαφέρονται για τη στήριξη της ελληνικής παραγωγής.

Τα διάφορα κοινωνικά κινήματα που αναπτύχτηκαν ιδιαίτερα πρόσφατα όπως:
«Προτιμώ Ελληνικά – Καταναλώνουμε ότι Παράγουμε», το «κίνημα της πατάτας» κ.α. βρίσκουν απήχηση στην κοινωνία και καταδεικνύουν την αναγκαιότητα οργανωμένης παρέμβασης στη διάθεση των ελληνικών προϊόντων και τη στενότερη σχέση μεταξύ παραγωγού και καταναλωτή.

Η συγκεκριμένη πρόταση νόμου θέλει συμβάλει ώστε να διαμορφωθεί ένα θεσμικό πλαίσιο που να υπηρετεί αυτή την αναγκαιότητα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, βασιζόμενο σε μια ορθολογική και άρτια οργανωτική δομή, ώστε με νόμιμο τρόπο και χωρίς την παρουσία των ίδιων των παραγωγών να γίνεται η διάθεση των προϊόντων τους για λογαριασμό τους αλλά και να καλύπτει ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.
Το όλο σύστημα βασίζεται στις νέες τεχνολογίες, το διαδίκτυο, καθώς και την πλήρη διαφάνεια σε όλες τις φάσεις.

Continue reading “Πρόταση νόμου του Μαν.Στρατάκη για την ανασυγκρότηση της ελληνικής παραγωγής (“Το επιχειρείν των πολλών”)”

Διευκρινήσεις Υπ.Οικονομικών για το ΕΕΤΗΔΕ σε βιοτεχνικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις.


8/3/2012

Διευκρινήσεις Υπ.Οικονομικών για το ΕΕΤΗΔΕ σε βιοτεχνικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις.
Απάντηση στον βουλευτή κ.Μανόλη Στρατάκη και τις προτάσεις του Επιμελητηρίου Ηρακλείου.

Απαντώντας σε Αναφορά του βουλευτή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ κ.Μανόλη Στρατάκη ο οποίος είχε φέρει στη Βουλή τις προτάσεις του Επιμελητηρίου Ηρακλείου για επανεξέταση του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδομημένων Επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ), ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κ.Οικονόμου διευκρινίζει τα εξής:
Το ειδικό τέλος επιβάλλεται στις ηλεκτροδοτούμενες επιφάνειες για οικιστική ή εμπορική χρήση, δομημένες επιφάνειες των ακινήτων που υπάγονται κατά τη 17η Σεπτεμβρίου 2011, στο τέλος ακίνητης περιουσίας που προβλέπεται στην παρ.1 του αρ.24 του ν.2130/1993.
Σύμφωνα με τα οριζόμενα των διατάξεων τηα παρ.5 του αρ.53 του ν.4021/2011 περί του έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών, καθορίζονται οι υποκειμενικές και αντικειμενικές απαλλαγές από το τέλος αυτό.
Από το έκτακτο ειδικό τέλος, σύμφωνα με την παρ.5, απαλλάσσονται τα ακίνητα που έχουν αποκλειστικά γεωργική ή κτηνοτροφική ή βιοτεχνική ή βιομηχανική χρήση.
Όταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής ακινήτων που έχουν αποκλειστικά βιοτεχνική ή βιομηχανική χρήση, απαιτείται η ύπαρξη τιμολογίου βιοτεχνικής ή βιομηχανικής χρήσης αντίστοιχα κατά τη 17η Σεπτεμβρίου 2011. Η πληροφορία της χρήσης λαμβάνεται από το πεδίο Κωδικός Χρήσης Τιμολογίου της βάσης πληροφοριών του Διαχειριστή Δικτύου της ΔΕΗ τη 17η Σεπτεμβρίου 2011 και, στις περιπτώσεις αυτές, ο λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος που εκδίδεται δεν περιλαμβάνει το ΕΕΤΗΔΕ.
Continue reading “Διευκρινήσεις Υπ.Οικονομικών για το ΕΕΤΗΔΕ σε βιοτεχνικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις.”

Αναφορά Μαν.Στρατάκη για το φράγμα Αμιρών Αγίου Βασιλείου.

8/3/2012

Αναφορά Μαν.Στρατάκη για το φράγμα Αμιρών Αγίου Βασιλείου.

Αναφορά προς τον Υπουργό Αγροτικής Αναπτυξης και Τροφίμων κατέθεσε ο βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ κ.Μανόλης Στρατάκης σχετικά με την κατασκευή του φράγματος Αμιρών Αγίου Βασιλείου Βιάννου.
Όπως αναφέρεται σε σχετική επιστολή του Δημάρχου Βιάννου κ.Μπαριτάκη, η κατασκευή του εν λόγω φράγματος θα ανατρέψει τα δεδομένα του πρωτογενή τομέα στην περιοχή, αναπτύσσοντας περισσότερο τις καλλιέργειες και βοηθώντας έτσι την τοπική αλλά και εθνική οικονομία σε πραγματικά δύσκολες εποχές.
Οι ιδιοκτήτες είναι πρόθυμοι να διαθέσουν τις ιδιοκτησίες τους σύμφωνα με τις τιμές εκτίμησης χωρίς διεκδίκηση παραπάνω αξιώσεων.
Η τεχνική μελέτη του φράγματος έχει εγκριθεί με την υπ’ αρ.πρωτ. Δ Β1 FA/74.2/6-7-1995 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας. Η μελέτη ωφέλιμου όγκου 740.000 μ3, έχει αναμορφωθεί και επικαιροποιηθεί το έτος 2003 και προβλέπει προϋπολογισμό κατασκευής 17.500.000,00 € και το 2009 και προβλέπει προϋπολογισμό κατασκευής 11.500.000,00 €.
Επειδή δεν έχει μελετηθεί το αρδευτικό δίκτυο για την αξιοποίηση του φράγματος, με χρήση αναλογικών πινάκων υπολογίζεται το κόστος των δικτύων σε 3.700.000,00 €, και των υπολοίπων υποέργων (απαλλοτριώσεις, ηρτημένης εσοδείας κλπ), σε 2.650.000,00 €.
Έχουν συνταχθεί τα κτηματολογικά Διαγράμματα και οι κτηματολογικοί πίνακες, χωρίς να έχουν κηρυχθεί οι απαλλοτριώσεις.
Το έργο είναι ώριμο για δημοπράτηση, εφόσον εξασφαλιστούν οι αναγκαίες πιστώσεις και επικαιροποιηθούν οι τιμές του προϋπολογισμού. Το τμήμα Εγγείων Βελτιώσεων της Περιφέρειας Κρήτης συνέταξε συνοπτικό Τεχνικό Δελτίο Πρότασης για το ΕΣΠΑ, το οποίο στάλθηκε στις 29/10/2008 στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καταλήγει η επιστολή του Δημάρχου Βιάννου την οποία κατέθεσε ως Αναφορά ο κ.Στρατάκης.

Ολοκληρώθηκε η ηλεκτρονική διασύνδεση των Μονάδων Υγείας του Ηρακλείου και σύντομα η προκήρυξη για ένταξη 5.000 γιατρών στον ΕΟΠΥΥ


7/3/2012

Ολοκληρώθηκε η ηλεκτρονική διασύνδεση των Μονάδων Υγείας του Ηρακλείου και σύντομα η προκήρυξη για ένταξη 5.000 γιατρών στον ΕΟΠΥΥ.
Απάντηση του Υπ.Εργασίας στον Μαν.Στρατάκη.

Απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ κ.Μανόλη Στρατάκη αναφορικά με τα προβλήματα λειτουργίας του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) και τις ελλείψεις γιατρών σε επίπεδο νομού Ηρακείου, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ.Κουτρουμάνης αναφέρει τα εξής:
Από 1/1/2012 έχουν ενταχθεί στον ΕΟΠΥΥ οι ασφαλισμένοι ΙΚΑ, ΟΠΑΔ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΤΥΔΚΥ, οι οποίοι μπορούν να απευθύνονται για συνταγογράφηση:
– στις Μονάδες Υγείας του ΕΟΠΥΥ (πρώην Μονάδες Υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)
– στους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ γιατρούς
– στους γιατρούς των Κέντρων Υγείας και Περιφερειακών Ιατρείων και
– στους γιατρούς των κρατικών νοσοκομείων που έχουν πιστοποιηθεί στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.
Σε ό,τι αφορά στις Μονάδες Υγείας του ΕΟΠΥΥ, ο ΟΤΕ έχει αναλάβει την προμήθεια του κατάλληλου δικτυακού εξοπλισμού και την παροχή υπηρεσιών διασύνδεσης, εγκατάστασης, παραμετροποίησης και τεχνικής υποστήριξης του εξοπλισμού για τη διασύνδεση των Μονάδων στο internet.
Η Νομαρχιακή Μονάδα Υγείας Ηρακλείου βρίσκεται στο τελικό στάδιο της ολοκλήρωσης της σύνδεσής της μέσω adsl 24Mbps γραμμής. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας όλοι οι χρήστες-γιατροί θα έχουν πρόσβαση στην διαδικτυακή εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Επιπλέον, οι γιατροί της Ν.Μ.Υ έχουν ήδη προμηθευτεί τους απαιτούμενους φορητούς υπολογιστές για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση.
Η σύνδεση στις Υγειονομικές Μονάδες Μοιρών (που συστεγάζονται με το Παράρτημα Μοιρών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) ολοκληρώθηκε στις 22/2/2012 από τον ΟΤΕ (μέσω adsl 2Mbps γραμμής). Επιπλέον, οι γιατροί της Ν.Μ.Υ έχουν ήδη προμηθευτεί τους απαιτούμενους φορητούς υπολογιστές. Επομένως, οι παραπάνω Μονάδες του νομού Ηρακλείου θα λειτουργήσουν άμεσα την εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.
Οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ στην περιοχή του Ηρακλείου έχουν παράλληλα και την επιλογή να επισκέπτονται, σύμφωνα με τον Κανονισμό Παροχών του ΕΟΠΥΥ, εκτός από τις Μονάδες Υγείας του ΕΟΠΥΥ και τους 107 συμβεβλημένους γιατρούς, σύμφωνα με τις λίστες που είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.eopyy.org.gr).
Τέλος, για την κάλυψη των αναγκών αναμένεται στο άμεσο προσεχές διάστημα προκήρυξη για την πρόσκληση ενδιαφέροντος 5.000 ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων πανελλαδικά.

Κανονικά οι αποζημιώσεις για πληγείσες από παγετό καλλιέργειες στη Μεσσαρά


28/2/2012

Κανονικά οι αποζημιώσεις για πληγείσες από παγετό καλλιέργειες στη Μεσσαρά.
Απάντηση Σκανδαλίδη στον Μαν.Στρατάκη.

Απαντώντας σε Ερώτηση του βουλευτή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ κ.Μανόλη Στρατάκη αναφορικά με την αποζημίωση των παραγωγών που επλήγησαν από τον παγετό που σημειώθηκε στις 18 και 19 Ιανουαρίου 2012, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ.Σκανδαλίδης αναφέρει ότι “για τις καλυπτόμενες από τον ΕΛΓΑ ζημιές που προξενήθηκαν κυρίως σε καλλιέργειες υπαίθριων και θερμοκηπιακών κηπευτικών στην ευρύτερη περιοχή της Μεσσαράς, διενεργήθηκαν οι απαραίτητες επισημάνσεις, έγιναν αναγγελίες και υποβήθηκαν δηλώσεις.
Το έργο των εξατομικευμένων εκτιμήσεων έχει ήδη ξεκινήσει και αναμένεται να ολοκληρωθεί άμεσα. Στη συνέχεια και μετά την ολοκλήρωση της εκτιμητικής διαδικασίας θα κοινοποιηθούν τα πορίσματα και θα ακολουθήσει η καταβολή των αποζημιώσεων στους δικαιούχους παραγωγούς”.

Στη Βουλή οι επισημάνσεις της Ένωσης Καταναλωτών Ηρακλείου για τους κινδύνους από τη Δισφαινόλη Α


22/2/2012

Στη Βουλή οι επισημάνσεις της Ένωσης Καταναλωτών Ηρακλείου για τους κινδύνους από τη Δισφαινόλη Α.

Αναφορά προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κατέθεσε ο βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ κ.Μανόλης Στρατάκης σχετικά με τις επισημάνσεις της Ένωσης Καταναλωτών Ηρακλείου (ΕΝΚΗ) για τους κινδύνους από την ουσία Δισφαινόλη Α.
Όπως αναφέρεται σε σχετικό έγγραφο της Ένωσης Καταναλωτών Ηρακλείου, σύμφωνα με νέα ιατρική μελέτη που αποδεικνύει με αδιαμφισβήτητο τρόπο ότι η ουσία δισφαινόλη Α μιμείται επακριβώς την δράση ορμονών του οργανισμού μας. Δρα όπως λένε οι επιστήμονες ως ορμονικός διαταράκτης οδηγώντας σε σοβαρά προβλήματα υγείας. Προκαλεί και πιθανώς ευθύνεται για κρούσματα διαβήτη & παχυσαρκίας.
Μια ακόμη μελέτη Ισπανών, Σουηδών και Αμερικανών διαπίστωσε ότι η ένωση αυτή, ακόμη και σε πολύ μικρές δόσεις, διπλασιάζει την έκκριση ινσουλίνης οδηγώντας σε παχυσαρκία και διαβήτη. Μάλιστα οι ερευνητές έδειξαν για πρώτη φορά τον χημικό μηχανισμό δράσης της BPA σε δοκιμές σε ανθρώπινα κύτταρα. Η δισφαινόλη Α ή BPA είναι μια χημική ένωση η οποία χρησιμοποιείται ευρέως στην κατασκευή πλαστικών (πολυκαρβονικών) και ρητινών με ετήσια παραγωγή πάνω από 2 εκατομμύρια τόνους αλλά και με έκλυση πάνω από 100 τόνους στο περιβάλλον. Η ΒΡΑ δυστυχώς βρίσκεται σε πολλά προϊόντα καθημερινής χρήσης, όπως πλαστικά δοχεία και πλαστικά μπουκάλια ποτών, μπιμπερό, πιάτα, κούπες, ποτήρια, πλαστικά κουτάλια και κονσέρβες, CD, DVD, ηλεκτρονικό εξοπλισμό, αθλητικό εξοπλισμό, όπως παπούτσια, εξοπλισμό αυτοκινήτων, κτλ.
Εκατοντάδες μελέτες τα τελευταία χρόνια συνέδεσαν την ΒΡΑ με πλήθος σοβαρών προβλημάτων, όπως ο καρκίνος του μαστού, του προστάτη, των όρχεων, του θυρεοειδούς, καρδιοπάθειες, παχυσαρκία, ηπατικές βλάβες, νευρολογικές διαταραχές, καθώς και προβλήματα στον μεταβολισμό. Είναι χαρακτηριστικό ότι ίχνη της ουσίας εντοπίστηκαν ακόμη και στο μητρικό γάλα αλλά και στο αίμα εγκύων γυναικών. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα ανησυχητικά ευρήματα στις έρευνες για τις επιπτώσεις της ουσίας αυτής προκύπτουν από πολύ χαμηλότερη έκθεση στην ουσία από το θεσμοθετημένο όριο ασφάλειας από την αρμόδια Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕFSΑ), που είναι τα 50 μg/kg σωματικού βάρους. Επιστήμονες από όλο τον κόσμο καλούν τις αρμόδιες αρχές να αναθεωρήσουν επί το αυστηρότερον τα όρια ασφαλείας της ουσίας αυτής ή και να την απαγορεύσουν ολοσχερώς.
Continue reading “Στη Βουλή οι επισημάνσεις της Ένωσης Καταναλωτών Ηρακλείου για τους κινδύνους από τη Δισφαινόλη Α”

Ομιλία Μ.Στρατάκη στο σχέδιο νόμου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες.

22/2/2012

Ομιλία Μ.Στρατάκη στο σχέδιο νόμου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες.
Αναφέρθηκε και στο θέμα του κατακερματισμού του ENISA.

Τις προτάσεις του Δήμου Χερσονήσου σχετικά τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες κατέθεσε στα πρακτικά της Βουλής, ο βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ κ.Μανόλης Στρατάκης, κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου του Υπ.Υποδομών: «Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών κλπ».
Ο κ.Στρατάκης επεσήμανε ότι θα πρέπει να υπάρξει ένας αυστηρότερος έλεγχος όσον αφορά τις προϋποθέσεις αδειοδοτήσεων κεραιών, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η δημόσια υγεία αλλά και να μην δημιουργούνται περιβαλλοντικά προβλήματα και αλλοιώσεις κυρίως σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους με έντονη τουριστική δραστηριότητα.
Γενικότερα, το σχέδιο νόμου του Υπ.Υποδομών ενσωματώνει ευρωπαϊκές οδηγίες στο εθνικό δίκαιο, κάτι που είχαμε υποχρέωση να το κάνουμε και συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων ταχυδρομικών υπηρεσιών.
Ο κ.Στρατάκης επεσήμανε ότι είναι ανάγκη να βελτιωθούν οι παρεχόμενες ταχυδρομικές υπηρεσίες, ενώ θα είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό, «εάν μπορέσουμε μέσα από την καθολική υπηρεσία να δώσουμε τη δυνατότητα διακίνησης εμπορευμάτων, δεμάτων μέχρι δύο κιλά».
Έτσι, απαιτείται να δημιουργείται δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση απώλειας, διασφαλίζοντας την ποιότητα των υπηρεσιών αλλά και τη δυνατότητα που έχει ένας πολίτης μέσω της καθολικής υπηρεσίας να στείλει δέματα κάπου ή να στείλει το προϊόν του τυποποιημένο σε οποιονδήποτε παραλήπτη.
Continue reading “Ομιλία Μ.Στρατάκη στο σχέδιο νόμου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες.”

Καθυστερήσεις στην υλοποίηση του χρονοδιαγράμματος του ΟΣΚ στην κατασκευή του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου


21/2/2012

Απογοητευτική ήταν η Απάντηση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ.Βορίδη σχετικά με την υλοποίηση του χρονοδιαγράμματος του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ) για την κατασκευή του νέου κτιρίου του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο, κατά τη συζήτηση σχετικής ερώτησης του βουλευτή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ κ.Μανόλη Στρατάκη.
Στην τοποθέτησή του ο κ.Στρατάκης, αφού επανέλαβε ότι η κατασκευή του Ευρωπαϊκού Σχολείου αποτελεί εδώ και χρόνια μία από τις υποχρεώσεις της Ελλάδας που απορρέουν από τη Συμφωνία Έδρας του ENISA, επεσήμανε ότι οι ενέργειες του ΟΣΚ φανερώνουν μια ανακολουθία της ελληνικής πολιτείας όσον αφορά το μείζον αυτό θέμα, καθώς αυτά τα οποία ισχυρίζεται στην Απάντησή του ότι θα υλοποιούνταν μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου 2012 (ανακοίνωση αρχιτεκτονικού διαγωνισμού στο διαδίκτυο), έπρεπε να είχαν ήδη ολοκληρωθεί από τον Φεβρουάριο του 2011, δηλαδή ένα χρόνο πριν, όπως προκύπτει από παλαιότερο κείμενο του Δ/ντος Συμβούλου του ΟΣΚ. Επομένως, η αδικαιολόγητη αυτή καθυστέρηση καθιστά την ελληνική πολιτεία αναξιόπιστη στο θέμα αυτό.
Από την πλευρά του ο Υπουργός Υποδομών ανέφερε ότι δεν έχει προσωπική αντίληψη για το ζήτημα των καθυστερήσεων στην κατασκευή του Ευρωπαϊκού Σχολείου, αλλά θα προσπαθήσει, όπως είπε, να ελέγξει τις αιτίες της καθυστέρησης στα διαφορετικά χρονοδιαγράμματα του ΟΣΚ, έτσι όπως αυτά εμφανίζονται, και να επισπέυσει την όλη διαδικασία χωρίς νέες καθυστερήσεις.
Τέλος, επανέλαβε ότι πάγια θέση της ελληνικής κυβέρνησης είναι η παραμονή της έδρας του ENISA στο Ηράκλειο και κατά μείζονα λόγο στην Ελλάδα, αποφεύγοντας όμως να παραδεχτεί ότι οι πρόσφατες εξελίξεις σε επίπεδο ευρωκοινοβουλίου άνοιξαν την «κερκόπορτα», γεγονός που θα έχει ως αποτέλεσμα να διεκδικήσουν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες την έδρα του Οργανισμού.

Μαν.Στρατάκης: Να μην συγχωνευτεί το δημοτικό σχολείο Παναγιάς με το 2ο Αρκαλοχωρίου.


21/2/2012

Μαν.Στρατάκης: Να μην συγχωνευτεί το δημοτικό σχολείο Παναγιάς με το 2ο Αρκαλοχωρίου.

Την καθολική άρνηση των φορέων της τοπικής κοινότητας Παναγιάς του Δήμου Μινώα Πεδιάδας στο ενδεχόμενο συγχώνευσης του μονοθέσιου Δημοτικού Σχολείου Παναγιάς με το δωδεκαθέσιο 2ο Δημοτικό Σχολείο Αρκαλοχωρίου, έφερε στη Βουλή με Αναφορά του προς την Υπουργό Παιδείας ο βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ κ.Μανόλης Στρατάκης.
Όπως αναφέρεται σε σχετικό έγγραφο του Δήμου Μινώα αλλά και σε έγγραφη αίτηση των φορέων της τοπικής κοινότητας (Σύλλογος Γονέων, Πολιτιστικός Σύλλογος, Ενορία, Αθλητικός Σύλλογος “Αρκαδία” κ.ά.), το δημοτικό σχολείο Παναγιάς μπορεί να συνεχίσει τη λειτουργία του, αφού ο αριθμός των μαθητών είναι ικανοποιητικός. Επιπλέον, το σχολείο εξυπηρετεί όχι μόνο μαθητές του οικισμού Παναγιάς αλλά και μαθητές όμορων οικισμών, ενώ παράλληλα υπάρχει προοπτική ενίσχυσης των μαθητών που φοιτούν σε αυτό κατά το επόμενο σχολικό έτος.
Επιπρόσθετα, η σχολική μονάδα διαθέτει σύγχρονες και κατάλληλες κτιριακές υποδομές, ενώ παράλληλα το δωδεκαθέσιο 2ο Δημοτικό Σχολείο Αρκαλοχωρίου είναι ήδη κορεσμένο από προηγούμενες συγχωνεύσεις. Συν τοις άλλοις, δεν υπάρχει ενδοδημοτικό δίκτυο συγκοινωνίας και το οδικό δίκτυο αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα.
Ιδιαίτερα σημαντικό, όμως, είναι και το γεγονός της καθολικής άρνησης των φορέων της τοπικής κοινότητας Παναγιάς στο ενδεχόμενο συγχώνευσης του Δημοτικού Σχολείου.
“Για όλους τους παραπάνω λόγους ζητάμε τη διατήρηση του Δημοτικού Σχολείου Παναγιάς για το επόμενο σχολικό έτος, θέμα που θα απασχολήσει και την επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου”, καταλήγει η επιστολή του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, την οποία κατέθεσε ως Αναφορά ο κ.Στρατάκης.

Στη Βουλή η νέα προγραμματική σύμβαση μεταξύ ΟΣΚ και Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων.

20/2/2012

Στη Βουλή η νέα προγραμματική σύμβαση μεταξύ ΟΣΚ και Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων.

Αναφορά προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κατέθεσε ο βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ κ.Μανόλης Στρατάκης σχετικά με το αίτημα του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων για την εκ νέου υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ) και του Δήμου.
Όπως αναφέρεται σε σχετική επιστολή του Δημάρχου Αρχανών-Αστερουσίων κ.Κυπριωτάκη, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου και ο ΟΣΚ είχαν κρίνει την αναγκαιότητα απόκτησης νέας σχολικής στέγης για το Δημοτικό Σχολείο της Τοπικής Κοινότητας Αγιών Παρασκιών.
Η σημερινή λειτουργούσα εγκατάσταση είναι κτισμένη πάνω σε μπαζωμένο οικόπεδο όπου σε παλαιότερους σεισμούς απέδειξε τις αντοχές τις (ο φέρων οργανισμός αλλά και η τοιχοποιία έχουν διαρραγεί). Το συγκεκριμένο συγκρότημα “φιλοξενεί” μαθητές από 5 καταργηθέντα σχολεία.
Για να αποκτήσει σχετική λειτουργικότητα αξιοποιήθηκε και ο χώρος των W.C.
Για την δημιουργία του νέου Σχολικού Συγκροτήματος ο πρώην Δήμος “Ν.Καζαντζάκης” διέθεσε σημαντικά ποσά από δικούς του πόρους για να αγορασθεί έκταση 10 στρεμμάτων καθώς και για την ανάθεση των μελετών.
Οι αλλαγές που δημιούργησε η οικονομική κρίση αλλά ίσως και η διοικητική μεταρρύθμιση δεν επέτρεψαν να υλοποιηθεί η προγραμματική σύμβαση.
Αυτό που ζητά ο Δήμος είναι η εκ νέου υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΟΣΚ και Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων, αντικαθιστώντας την από 28/09/2010 υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ ΟΣΚ και Ν.Α Ηρακλείου.
“Ο Δήμος Αρχανών-Αστερουσίων διαθέτει Τεχνική Υπηρεσία καθώς και την προβλεπόμενη από τον νόμο επάρκεια για την υλοποίηση του έργου”, καταλήγει η επιστολή του Δημάρχου την οποία κατέθεσε ως Αναφορά ο κ.Στρατάκης.