Άρθρο του Μανόλη Στρατάκη με θέμα: Πρόταση ΠΑΣΟΚ, Βάση για προοδευτική αλλαγή και φραγμός για τη δεξιά συντηρητική προσαρμογή

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΑΣΟΚ
ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
ΚΑΙ ΦΡΑΓΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΞΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

του Μανόλη Σοφ. Στρατάκη Βουλευτή ΠΑΣΟΚ Ν.Ηρακλείου

Σ’ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, το οποίο όχι μόνο επηρεάζει αλλά και διαμορφώνει εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα, προς όφελος των ολίγων και σε βάρος των πολλών, η προοδευτική πρόταση η οποία θα καταγράφεται στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, είναι ανάγκη να αποκτήσει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, τα οποία θα την διαφοροποιούν από τις λογικές της απλής διαχείρισης και θα χρωματίζουν την πορεία των εξελίξεων, για να γίνεται ορατή η ιδεολογική και πολιτική υπεροχή της αλλά και η διαφορά της από τις συντηρητικές λογικές είτε της προσαρμογής είτε της άρνησης.

Ο κυριότερος σκοπός της πρότασης του ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να είναι οι προγραμματισμένες και σωστά μελετημένες αλλαγές παντού, για να επιτευχθεί όσο πιο γρήγορα γίνεται η καλύτερη αξιοποίηση των νέων δεδομένων σε όλα τα επίπεδα.

Στόχος της πρότασης θα πρέπει να είναι η πρόοδος της χώρας και η ευημερία όλων των πολιτών, με διεύρυνση και βελτιστοποίηση της κοινωνικής συνοχής, σε συνθήκες ασφάλειας και ειρήνης. Η παρατηρούμενη στις μέρες μας αποκλειστική προσπάθεια της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας να περιορίζει από τη μια, μόνο με επικοινωνιακούς όρους τις κοινωνικές αναταραχές που η ίδια δημιουργεί και από την άλλη άκριτα να υιοθετεί ό,τι προκύπτει ως πρόταση προσαρμογής στο παγκόσμιο σύστημα, θα έχουν, ιδιαίτερα στο μέλλον, πολλαπλές αρνητικές επιπτώσεις, γιατί ακόμη και η αδράνεια όταν επιλέγεται ως μέθοδος αντίδρασης στην εποχή των μεγάλων ταχυτήτων και των γρήγορων αλλαγών, υποσκάπτει την κοινωνική και οικονομική πρόοδο της χώρας.

Για τους πέντε μεγάλους τομείς:
α) Εξωτερική πολιτική,
β) Οικονομική πολιτική,
γ) Παιδεία-Εκπαίδευση-Πολιτισμός,
δ) Υγεία-Ασφάλιση και
ε) Κράτος και Αυτοδιοίκηση, οι οποίοι καλύπτουν όλο το φάσμα μιας ολοκληρωμένης κυβερνητικής πρότασης, πρέπει να αξιοποιηθούν όλες οι απόψεις των ενεργών πολιτών αλλά και να διερευνηθεί και να αξιολογηθεί όλη η σύγχρονη προοδευτική σκέψη ώστε μ’αυτόν τον τρόπο να ικανοποιηθεί η απαίτηση της κοινωνίας για μια κυβερνητική πρόταση που θα διαφοροποιείται από τα μέχρι σήμερα συμβαίνοντα και η οποία θα συμβάλλει θετικά, με γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο, για να σταματήσει η αρνητική πορεία των πραγμάτων.

Μ’αυτόν τον τρόπο, στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, θα διαμορφωθεί ένα διαφορετικό περιβάλλον που θα εκπέμπει ένα φρέσκο αέρα αλλαγών και ανατροπών παντού, που μόνο η προοδευτική παράταξη συνολικά, και το ΠΑΣΟΚ ως ο κυριότερος εκφραστής της, μπορούν να διατυπώσουν και να εγγυηθούν.

Ταυτόχρονα, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, με τη διεθνή αναγνώρισή του αλλά και τις ευκαιρίες που του παρέχει το αξίωμα του Προέδρου της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, μπορεί την κυβερνητική πρόταση του ΠΑΣΟΚ ως ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο της σύχρονης εποχής των τάσεων και των ρευμάτων, στο οποίο θα αποτυπώνεται το όραμα, το σχέδιο και η ελπίδα κάθε προοδευτικού πολίτη, να την προωθήσει σε παγκόσμιο επίπεδο ως πρωτοπόρα σκέψη και σχέδιο για την ανατροπή των αρνητικών επιπτώσεων της παγκοσμιοποίησης και της επίθεσης του κεφαλαίου σε βάρος των πολλών.

Πιστεύω ότι η σωστή εξειδίκευση και κυρίως η πιστή εφαρμογή μιας σειράς τέτοιων πολιτικών, μπορεί να διαμορφώσει ένα περιβάλλον εποικοδομητικών αλλαγών παντού, ώστε το θετικό κλίμα που θα αναπτυχθεί στην κοινωνία να τροφοδοτήσει δυναμικότερες αλλαγές όχι μόνο στην ίδια αλλά και στην οικονομία.

Διαπιστώνεται από πολλούς καθημερινά ότι είναι ανάγκη το συντομότερο, να ξεκινήσει στη χώρα μας αυτή η προοδευτική αλλαγή και να σταματήσει η συντηρητική προσαρμογή, προκειμένου να περιοριστούν οι καταστροφικές συνέπειες σε βάρος των πολλών που με διάφορους τρόπους δημιουργεί καθημερινά η νέα διακυβέρνηση, όπως αυτάρεσκα αυτοαποκαλείται, για να μην δημιουργεί αρνητικούς συνειρμούς.