Έλλειψη κονδυλίων για την έρευνα και την τεχνολογία στη χώρα μας

Αριθμός πρωτ: 2521
Ημερομηνία κατάθεσης: 18/12/2006

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤHΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Έλλειψη κονδυλίων για την έρευνα και την τεχνολογία στη χώρα μας.

Στην τελευταία θέση μεταξύ των 15 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται η Ελλάδα τόσο ως προς τις δημόσιες επενδύσεις για την έρευνα και την τεχνολογία, όσο και ως προς τις δημόσιες δαπάνες για την Παιδεία.
Το γεγονός αυτό έχει ως άμεση συνέπεια τη μεγάλη «διαρροή» επιστημόνων από τη χώρα μας τα τελευταία χρόνια, αφού σύμφωνα με τα στοιχεία περίπου 3.000 με 4.000 νέοι Έλληνες επιστήμονες πηγαίνουν στο εξωτερικό προκειμένου να ασχοληθούν με την έρευνα σε πανεπιστήμια, ερευνητικά ινστιτούτα ή κέντρα μεγάλων εταιριών. Επίσης, αποτέλεσμα της έλλειψης χρηματοδότησης της έρευνας αποτελεί το γεγονός, ότι στα ελληνικά πανεπιστήμια δεν ολοκληρώνεται έως και το 50% των ερευνητικών, διδακτορικών προγραμμάτων, κατά περίπτωση, και η φυγή των υποψήφιων επιστημόνων εκτός Ελλάδας.
Επειδή στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχει σχεδιασμός για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας προκειμένου να αναπτυχθεί η έρευνα και η τεχνολογία σε ευρωπαϊκό επίπεδο αφού θα πρόκειται για ένα ευέλικτο οργανισμό στον οποίο θα συμμετάσχουν μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες όπου θα διεξάγει έρευνα και θα παράγει τεχνολογία σε στρατηγικούς τομείς.
Επειδή η χώρα μας βρίσκεται σε μειονεκτική θέση και απαιτείται να γίνουν πολλά βήματα ακόμη, αφού μόλις το 29% των ευρωπαίων ερευνητών δηλώνουν ότι θα επιστρέψουν στην Ευρώπη και των Ελλήνων ερευνητών το ποσοστό είναι ακόμη μικρότερο.
Επειδή στην Κρήτη τα πανεπιστημιακά ιδρύματα μπορούν, εφόσον ενισχυθούν να συμβάλλουν θετικά στην πραγματοποίηση ολοκληρωμένων ερευνητικών προγραμμάτων

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Η κ. Υπουργός:
1) Εάν προτίθεται να κάνει δεκτές τις προτάσεις των επιφανών Ελλήνων πανεπιστημιακών, οι οποίοι κατέθεσαν πρόσφατα τις προτάσεις τους στο Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, σχετικά με την ενίσχυση της αριστείας στα ελληνικά πανεπιστήμια
2) Με ποιο ύψος χρηματοδότησης προτίθεται να ενισχύσει την έρευνα και την τεχνολογία στη χώρα μας, προκειμένου υπάρξει βελτίώση στον στρατηγικό αυτό τομέα αλλά και για να μην είναι τόσο μεγάλος ο αριθμός επιστημόνων που φεύγουν εκτός Ελλάδας.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης