Αίτημα ασφαλισμένων ΟΓΑ για χορήγηση κάρτας ανεργίας από τον ΟΑΕΔ

Αριθμός πρωτ: 4025
Ημερομηνία κατάθεσης: 7/2/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Αίτημα ασφαλισμένων ΟΓΑ για χορήγηση κάρτας ανεργίας από τον ΟΑΕΔ

Με επιστολές προς τους αρμοδίους, η ΓΣΕΕ επισημαίνει την ανάγκη να ανακληθεί η πρόσφατη απόφαση του ΟΑΕΔ, με βάση την οποία αδίκως και αδικαιολόγητα αποκλείονται χιλιάδες άμεσα ασφαλισμένοι του ΟΓΑ, από τη δυνατότητα να εκδώσουν κάρτα ανεργίας ή να ανανεώσουν την ήδη υπάρχουσα.
Η ΓΣΕΕ τονίζει ότι η πρακτική αυτή είναι απαράδεκτη, και ότι οι εν λόγω ασφαλισμένοι αναγκάζονται να διαγραφούν από τα μητρώα ασφαλισμένων του ΟΓΑ, προκειμένου να μπορέσουν να είναι δικαιούχοι των προγραμμάτων κατάρτισης και των άλλων παροχών του ΟΑΕΔ.
Επειδή το διάστημα που μεσολαβεί από την αίτηση διαγραφής μέχρι την οριστική διαγραφή είναι μεγάλο και δημιουργεί προβλήματα σε νέους ανθρώπους.
Επειδή οι επισημάνσεις της ΓΣΕΕ είναι απολύτως ορθές και αναδεικνύουν την απαράδεκτη κατάσταση που διαμορφώνεται για χιλιάδες άτομα, σε μια προσπάθεια τεχνητής μείωσης της καταγραφόμενης ανεργίας,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να παρέμβει για να ανακληθεί η απόφαση του ΟΑΕΔ και να επιτραπεί εκ νέου η έκδοση και η ανανέωση κάρτας ανεργίας για τους ασφαλισμένους του ΟΓΑ με μόνο δικαιολογητικό την αίτηση διαγραφής, χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη διαγραφή τους από τα μητρώα ασφαλισμένων του Οργανισμού.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης