Αγανάκτηση των Καθηγητών Μουσικής

Αριθμός πρωτ: 1871
Ημερομηνία κατάθεσης: 30/11/2006

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ : Αγανάκτηση των Καθηγητών Μουσικής.

Τα σοβαρά προβλήματα που παρουσιάζουν τόσο το Καλλιτεχνικό όσο και το Μουσικό σχολείο Ηρακλείου καθιστούν τυπική την ύπαρξή τους, αφού δεν είναι δυνατό να επιτελέσουν τον σκοπό για τον οποίο έχουν ιδρυθεί, όπως καταγγέλλει ο πρόεδρος της ΕΛΜΕ Ηρακλείου.
Η ελλιπής χρηματοδότηση καθώς και το πρόβλημα της στέγασης που υπάρχει, σε συνδυασμό με τις μεγάλες ελλείψεις σε διδακτικό προσωπικό επιβεβαιώνουν τις καταγγελίες. Συγκεκριμένα, το Μουσικό σχολείο διαθέτει μονάχα τέσσερις μόνιμους καθηγητές μουσικής με οργανική θέση ενώ οι ανάγκες του σχολείου απαιτούν πενήντα με εξήντα, πράγμα που καθιστά τη λειτουργία του σχεδόν αδύνατη.
Στο Καλλιτεχνικό σχολείο χρειάζονται πέντε αίθουσες, δύο για μαθήματα γενικής παιδείας και τρεις για ειδικότητες θεάτρου, χορού και ζωγραφικής, ενώ έχει ακόμη ανάγκη από έξι καθηγητές γενικών μαθημάτων και εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το Καλλιτεχνικό σχολείο, παρά το ότι ιδρύθηκε πριν τρία χρόνια, υπολειτουργεί γιατί η Πολιτεία δεν μερίμνησε ώστε το σχολείο να λειτουργήσει κανονικά, με αποκλειστική δική της ευθύνη.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Η κ. Υπουργός:
1) Εάν προτίθεται άμεσα να καλύψει τα μεγάλα κενά στο διδακτικό προσωπικό του Μουσικού και του Καλλιτεχνικού σχολείου Ηρακλείου προκειμένου να μπορούν να λειτουργήσουν κανονικά και να επιτελέσουν το στόχο για τον οποίο ιδρύθηκαν.
2) Εάν προτίθεται να χρηματοδοτήσει τη στέγαση τόσο του Μουσικού όσο και του Καλλιτεχνικού σχολείου με τα αναγκαία ποσά πέραν των 300.000 ευρώ, προκειμένου να δοθεί οριστική λύση στο στεγαστικό πρόβλημα.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης