Αιτήματα Συλλόγου Οικιστών Εκτός Σχεδίου Πόλης Νομού Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 4224
Ημερομηνία κατάθεσης: 12/2/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΜΑ: Αιτήματα Συλλόγου Οικιστών Εκτός Σχεδίου Πόλης Νομού Ηρακλείου

Με επιστολή του στο ΥΠΕΧΩΔΕ, την οποία σας επισυνάπτω, και κοινοποίηση και σε άλλους εμπλεκόμενους, ο Σύλλογος Οικιστών Εκτός Σχεδίου Πόλης Νομού Ηρακλείου εκθέτει τα αιτήματα των χιλιάδων μελών του και απειλεί να προχωρήσει σε δυναμικές κινητοποιήσεις για την ικανοποίησή τους.
Κεντρικός πυρήνας των αιτημάτων είναι μια ευνοϊκότερη, για τους οικιστές εκτός σχεδίου, ρύθμιση των προστίμων. Η διευθέτηση των προστίμων θα μπορούσε να γίνει με τέτοιο τρόπο που να διασφαλίζεται το δημόσιο συμφέρον με την υπερκάλυψη του κόστους έκδοσης της οικοδομικής άδειας χωρίς να επιβαρύνονται υπέρμετρα οι ιδιοκτήτες. Επιπροσθέτως, για τη νομιμοποίηση των αυθαίρετων κτισμάτων, θα μπορούσε να γίνει μια ανάλογη προσαρμογή στα δεδομένα του σχεδίου πόλης, σε συνδυασμό με κάποιο πρόστιμο και όχι εξοντωτικές ποινές που δεν μπορούν να εφαρμοστούν.
Επειδή για τα αιτήματα των οικιστών εκτός σχεδίου πόλης θα μπορούσε να υπάρξει μια προσέγγιση που να ακολουθούσε τις παραπάνω γενικές γραμμές.
Επειδή η αδράνεια στο πολύ σημαντικό ζήτημα των εκτός σχεδίου πόλης ακινήτων δεν δικαιολογείται, ειδικά για την πόλη του Ηρακλείου, όπου υπήρξε έντονο πρόβλημα εξαιτίας της ραγδαίας ανάπτυξης.
Επειδή υπάρχουν δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού για την υλοποίηση των συγκεκριμένων αιτημάτων του Συλλόγου, όπως αναφέρεται στην επιστολή,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Εάν προτίθεται να ρυθμίσει το πολεοδομικό καθεστώς για τα αυθαίρετα κτίσματα, όπως έχει επανειλημμένα ζητήσει ο Σύλλογος Οικιστών Εκτός Σχεδίου Πόλης Νομού Ηρακλείου, με τρόπο που να διασφαλίζεται το δημόσιο συμφέρον, χωρίς να επιβαρύνονται υπέρμετρα οι ιδιοκτήτες και για να σταματήσει η δημιουργία νέας γενιάς αυθαιρέτων.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης