Ακάλυπτοι οι ασφαλισμένοι του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (ΟΠΑΔ) που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη

Αριθμός πρωτ: 4434
Ημερομηνία κατάθεσης: 15/2/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Ακάλυπτοι οι ασφαλισμένοι του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (ΟΠΑΔ) που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη.

Ενώ όλοι οι ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι, πλην του Δημοσίου, οι οποίοι πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη, καλύπτονται ανά τρίμηνο για το κόστος των ταινιών μέτρησης του σακχάρου, οι ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι του ΟΠΑΔ εξαιρούνται.
Επειδή από τον ΟΠΑΔ καλύπτονται μόνο οι κάνοντες χρήση ινσουλίνης και όχι όλοι οι πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη.
Επειδή όλοι οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι των άλλων ασφαλιστικών ταμείων καλύπτονται από τα Ταμεία τους, οι έχοντες ασφάλεια Δημοσίου δικαιολογημένα αγανακτούν και διαμαρτύρονται,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:

Αν προτίθεται να επεκτείνει την κάλυψη του κόστους αγοράς ταινιών μέτρησης σακχάρου σε όλους τους ασφαλισμένους και συνταξιούχους του Δημοσίου.
Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης