Αλλαγή χρήσης του Ολυμπιακού Γυμναστηρίου Άρσης Βαρών για την υποβάθμιση του αθλητισμού και αλόγιστη σπατάλη πόρων


Αριθμός πρωτ: 11995
Ημερομηνία κατάθεσης: 20/6/2006

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ: Αλλαγή χρήσης του Ολυμπιακού Γυμναστηρίου Άρσης Βαρών για την υποβάθμιση του αθλητισμού και αλόγιστη σπατάλη πόρων.

Η Ελληνική Ομοσπονδία Άρσης Βαρών, με πρόσφατη επιστολή της ζητά απεγνωσμένα υποστήριξη για να κατανοήσει η νέα διακυβέρνηση αυτονόητες επιλογές, όπως την αξιοποίηση του Oλυμπιακού Γυμναστηρίου Άρσης Βαρών, για το σκοπό τον οποίο κατασκευάστηκε.
Δυστυχώς διαφαίνεται ότι οι επιλογές της Κυβέρνησης δεν υπακούουν σε καμία λογική για συνέχεια και συνέπεια σε ό,τι αφορά τον αθλητισμό στη χώρα μας και ιδιαίτερα για το μέλλον της άρσης βαρών, που έχει δώσει στον ελληνικό αθλητισμό πολλές ολυμπιακές και παγκόσμιες διακρίσεις.
Ταυτόχρονα, δεν λαμβάνεται υπ’ όψη το πρόσφατο κόστος της εγκατάστασης που έφθασε τα 49 εκατομμύρια ευρώ αλλά ούτε και το δυσβάσταχτο κόστος αλλαγής χρήσης. Τα Oλυμπιακά Aκίνητα Α.Ε., όπως προκύπτει από τη συγκεκριμένη περίπτωση, χρησιμοποιούν πρωτότυπες μεθόδους ανάλυσης κόστους-οφέλους, οι οποίες δεν λαμβάνουν υπ’ όψη τους ακριβή στοιχεία, με αποτέλεσμα να απορρίπτονται πλήρως τεκμηριωμένες μελέτες, όπως η μελέτη βιωσιμότητας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών για την πλήρη και ορθολογική αξιοποίηση του Ολυμπιακού Γυμναστηρίου Άρσης Βαρών.
Η ανάγκη όχι μόνο διατήρησης του Ολυμπιακού Γυμναστηρίου Άρσης Βαρών, αλλά και η πλήρης αξιοποίησή του, επιβάλλονται από την ίδια την πορεία του αθλήματος, αλλά και την ανάγκη να διατηρήσει η χώρα μας εγκαταστάσεις που δημιουργήθηκαν μετά από πολύχρονο και τεκμηριωμένο σχεδιασμό.
Επειδή η αλλαγή χρήσης του Γυμναστηρίου Άρσης Βαρών, πέρα από τις επιπτώσεις στον αθλητισμό θα έχει δυσβάστακτο κόστος για την εθνική οικονομία, αφού από το γκρέμισε- χτίσε άλλοι θα επωφεληθούν σε βάρος του Δημοσίου τελικά,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο κ. Υπουργός:
1. Αν προτίθεται να αποτρέψει την αλλαγή χρήσης του Γυμναστηρίου Άρσης Βαρών σύμφωνα με την πρόταση της Α.Ε. Ολυμπιακά Ακίνητα, λαμβάνοντας υπ’ όψη του τις τεράστιες ηθικές και διοικητικές ευθύνες που δημιουργούνται αλλά και τις επιπτώσεις σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος.
2. Αν προτίθεται να δώσει εντολή να ληφθεί υπ’ όψη η μελέτη βιωσιμότητας της Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών, προκειμένου το ολυμπιακό αυτό έργο να καλύψει το σκοπό για τον οποίο έγινε αλλά και να συμβάλει ακόμα περισσότερο στην προώθηση του αθλήματος και την προβολή της χώρας μας.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ (αρχείο pdf)