Ανάπτυξη ενεργειακών καλλιεργειών στην Ανατολική Κρήτη και υλοποίηση σχετικής μελέτης του ΟΑΝΑΚ

Αριθμός πρωτ: 4222
Ημερομηνία κατάθεσης: 12/2/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Ανάπτυξη ενεργειακών καλλιεργειών στην Ανατολική Κρήτη και υλοποίηση σχετικής μελέτης του ΟΑΝΑΚ.

Με την Ερώτησή μου 10569/10-5-06 αναφέρθηκα στην πρωτοβουλία του Οργανισμού Ανάπτυξης Ανατολικής Κρήτης (ΟΑΝΑΚ), να συντάξει, σε συνεργασία με το Τμήμα Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Μελέτη Σκοπιμότητας για την ανάπτυξη ενεργειακών καλλιεργειών στην Ανατολική Κρήτη.
Η ολοκληρωμένη πλέον μελέτη παρουσιάστηκε πρόσφατα και περιέχει πολύ σημαντικά συμπεράσματα για την ενεργειακή γεωργία στο νησί. Καταρχάς, οι κλιματικές συνθήκες στην περιοχή της Ανατολικής Κρήτης κρίνονται κατάλληλες για την πλειονότητα των ενεργειακών καλλιεργειών. Τα εδάφη στα οποία θα μπορούσαν να αναπτυχθούν τέτοιες καλλιέργειες με ευνοϊκές οικονομικές προοπτικές, ειδικά για ορισμένες κατηγορίες παραγωγών, είναι τα εδάφη στα οποία σήμερα καλλιεργούνται δημητριακά και οι εγκαταλελειμμένες γαίες. Καλλιέργειες όπως η ελαιοκράμβη, η βρασσική η αιθιόπια, ο σόργος και η αγριαγκινάρα θεωρείται ότι μπορεί να οδηγήσουν σε οικονομικά περισσότερο συμφέροντα, σε σχέση με τα δημητριακά, αποτελέσματα.
Επειδή τα αποτελέσματα της μελέτης είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά και τονίζουν την ανάγκη να χρηματοδοτηθεί από την πολιτεία η πιλοτική ανάπτυξη ενεργειακών καλλιεργειών στην Ανατολική Κρήτη.
Επειδή υπάρχει ευρύτερη δυσαρέσκεια για την απουσία στρατηγικής της Κυβέρνησης στο κρίσιμο αυτό ζήτημα, όπως τόνιζα και στην Ερώτησή μου 3605/26-1-07, με δεδομένο μάλιστα τον στόχο που θέτει η Ε.Ε. να έχουν αντικατασταθεί τα συμβατικά καύσιμα από βιοκαύσιμα σε ποσοστό 10% έως το 2010,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν για να ενισχύσουν την υλοποίηση της μελέτης του ΟΑΝΑΚ, η οποία κρίνει ως ιδιαίτερα ευνοϊκές τις προοπτικές των ενεργειακών καλλιεργειών στην Ανατολική Κρήτη, ώστε να αναπτυχθούν πιλοτικά τέτοιες καλλιέργειες και να δημιουργηθεί μονάδα του δευτερογενούς τομέα για την παραγωγή βιοκαυσίμου.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης