Αναστολή χειρουργικών επεμβάσεων λόγω έλλειψης φαρμάκων

Αριθμός πρωτ: 4028
Ημερομηνία κατάθεσης: 7/2/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Αναστολή χειρουργικών επεμβάσεων λόγω έλλειψης φαρμάκων.

Σημαντικές ευθύνες έχει ο ΕΟΦ για την έλλειψη δυο πολύ σημαντικών φαρμακευτικών σκευασμάτων, που χρησιμοποιούνται σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις αναισθησίας ασθενών, σε πολλά νοσοκομεία της χώρας, μεταξύ των οποίων και των νοσοκομείων του Ηρακλείου.
Η έλλειψη αυτή έχει οδηγήσει στην αναβολή όλων των χειρουργικών επεμβάσεων, πλην των επειγόντων περιστατικών.
Ερωτήματα προκαλεί τόσο η απουσία επικοινωνίας και συντονισμού μεταξύ των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου, όσο και η στάση του προέδρου του ΕΟΦ που ουδέποτε ενημέρωσε τον πρόεδρο του ΙΦΕΤ για τη σημαντική αυτή έλλειψη ούτως ώστε να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα, σύμφωνα με δηλώσεις του ιδίου στον Τύπο.
Επειδή η χρησιμοποίηση εναλλακτικών συνοδευτικών φαρμάκων κατά τη διάρκεια της αναισθησίας εγκυμονεί κινδύνους, όπως επισημαίνουν οι αναισθησιολόγοι.
Επειδή για την έλλειψη υπευθυνότητας και συντονισμού των υπηρεσιών του Υπουργείου δεν ευθύνονται οι πολίτες που χρήζουν χειρουργικής επέμβασης,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβεί για να διασφαλιστεί η επάρκεια των συγκεκριμένων σημαντικών φαρμάκων στα νοσοκομεία της χώρας, ούτως ώστε να πραγματοποιούνται κανονικά οι χειρουργικές επεμβάσεις, χωρίς παράλληλα να τίθεται σε κίνδυνο η ζωή των ασθενών.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης