Ανεπαρκής σήμανση του κάθετου οδικού άξονα Ηρακλείου-Μεσσαράς. Ερώτηση του βουλευτή Ηρακλείου, Μανόλη Στρατάκη, προς τον Υπ. ΠΕΧΩΔΕ.

Αριθμός πρωτ: 14447
Ημερομηνία κατάθεσης: 26/9/2006

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΜΑ: Ανεπαρκής σήμανση του κάθετου οδικού άξονα Ηρακλείου-Μεσσαράς

Με πολλές Ερωτήσεις στο παρελθόν έχω επισημάνει τα προβλήματα και τις καθυστερήσεις που εξακολουθούν να υπάρχουν στην ολοκλήρωση του κάθετου οδικού άξονα Ηρακλείου-Μεσσαράς.
Εξίσου προβληματική είναι η κατάσταση και σε συγκεκριμένα σημεία αυτού του δρόμου, όπως στο 7ο χιλιόμετρο, με αποτέλεσμα να παρατηρείται έξαρση των τροχαίων περιστατικών, και μάλιστα των θανατηφόρων, όπως είχα τονίσει στην 8855/16-3-06 Ερώτησή μου.
Παρόλα αυτά, μέχρι σήμερα δεν έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες για την αναβάθμιση των προδιαγραφών ασφαλείας του κομβικού αυτού οδικού άξονα για τον νομό.
Έτσι, όχι μόνο δεν έχουν γίνει τα αναγκαία προστατευτικά έργα, όπως μπάρες, αλλά και η σήμανση είναι ελλιπέστατη, με αποτέλεσμα ο δρόμος αυτός, που ανήκει στο εθνικό οδικό δίκτυο, να μην μπορεί να θεωρηθεί ασφαλής για τα χιλιάδες οχήματα που διέρχονται από αυτόν σε καθημερινή βάση.
Επειδή η κατάσταση της σήμανσης και γενικά των προδιαγραφών ασφαλείας του κάθετου οδικού άξονα Ηρακλείου-Μεσσαράς είναι απογοητευτική στα παραδοθέντα ολοκληρωμένα τμήματά του.
Επειδή την ευθύνη για την συντήρηση και βελτίωσή του έχουν οι υπηρεσίες του Υπουργείου, καθώς ο δρόμος Ηρακλείου-Μεσσαράς εντάσσεται στο εθνικό οδικό δίκτυο,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο κ. Υπουργός:
Εάν προτίθεται και πότε να προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες για τη βελτίωση της σήμανσης και στα απαραίτητα προστατευτικά έργα, ώστε ο κάθετος οδικός άξονας Ηράκλειο-Μεσσαρά να πληροί όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και να μειωθούν τα τροχαία περιστατικά που βρίσκονται σε έξαρση το τελυταίο διάστημα.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης