Αξιοποίηση του κτιριακού συγκροτήματος «ΑΘΗΝΑ»


Αριθμός πρωτ: 13044
Ημερομηνία κατάθεσης: 18/7/2006

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ: Αξιοποίηση του κτιριακού συγκροτήματος «ΑΘΗΝΑ».

Κατά την πρόσφατη σύσκεψη των αρμόδιων φορέων που πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια Κρήτης, με την παρουσία σας, εκφράστηκε από την πλευρά σας η πρόταση για αγορά του κτιριακού συγκροτήματος «ΑΘΗΝΑ», προκειμένου να εγκατασταθεί το Βυζαντινό Μουσείο Ηρακλείου.
Με δεδομένη την ανάγκη για την εγκατάσταση Βυζαντινού Μουσείου στο Ηράκλειο, αφού τα αρχαιολογικά ευρήματα αυτής της περιόδου είναι πολλά και σημαντικά, ο Δήμος Ηρακλείου προτείνει με πρόσφατη επιστολή του τις εναλλακτικές λύσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις, προκειμένου να εγκατασταθεί εκεί το Βυζαντινό Μουσείο, όπως είναι του κτιρίου του Καπνοκοπτηρίου, που έχει αναστηλωθεί κατά το μεγαλύτερο μέρος του, του κτιρίου «Λιοπυράκη» που έχει μερικώς απαλλοτριωθεί, αλλά και των κτιρίων των Δικαστηρίων και της Αστυνομικής Διεύθυνσης τα οποία πρόκειται να αποδεσμευτούν λόγω ανέγερσης νέων.
Επειδή για το κτιριακό συγκρότημα «ΑΘΗΝΑ», ο Δήμος Ηρακλείου έχει ξεκινήσει εδώ και τέσσερις μήνες περίπου διαπραγματεύσεις με τους ιδιοκτήτες, προκειμένου να εγκαταστήσει εκεί το Δημοτικό-Διοικητικό του Κέντρο.
Επειδή, κατά ομολογία σας, τα χρήματα υπάρχουν, αλλά δεν καλύπτονται σημαντικές ανάγκες, όπως η συμπλήρωση της χρηματοδότησης του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου ή η πρόταση του Δήμου Ηρακλείου για ενοποίηση και ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων της Κνωσού και την δημιουργία αρχαιολογικού πάρκου, ζήτημα που συνδέεται άμεσα με τον επανακαθορισμό των Αρχαιολογικών Ζωνών,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο κ. Υπουργός:
1) Εάν προτίθεται να προβεί, και με ποιο χρονοδιάγραμμα, στην αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων που προτείνει ο Δήμος Ηρακλείου για την εγκατάσταση του Βυζαντινού Μουσείου Ηρακλείου και όχι την αγορά του κτιριακού συγκροτήματος «ΑΘΗΝΑ», για το οποίο άλλωστε βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις ο Δήμος με τους ιδιοκτήτες του εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, προκειμένου να εγκαταστήσει εκεί το Δημοτικό-Διοικητικό του Κέντρο.
2) Εάν προτίθεται να προβεί στη χρηματοδότηση του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου και τη δημιουργία αρχαιολογικού πάρκου, με δεδομένη την ύπαρξη των χρημάτων όπως δήλωσε.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης