Απαράδεκτες αναμονές για την έναρξη ιατρικής ειδίκευσης και τελμάτωση ιατρικού επαγγέλματος

Αριθμός πρωτ: 4773
Ημερομηνία κατάθεσης: 26/2/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Απαράδεκτες αναμονές για την έναρξη ιατρικής ειδίκευσης και τελμάτωση ιατρικού επαγγέλματος.

Η συνεχιζόμενη αδιαφορία του Υπουργείου στα προβλήματα του Ιατρικού κλάδου, και ειδικότερα στο πρόβλημα του Ιατρικού πληθωρισμού, έχει οδηγήσει σε τέλμα το ιατρικό επάγγελμα αλλά και ολόκληρο τον κλάδο, ο οποίος μόνο στο νομό Ηρακλείου ξεπερνά τα δύο χιλιάδες μέλη.
Οι απαράδεκτα μεγάλες αναμονές προκειμένου οι νέοι γιατροί να ξεκινήσουν την ειδίκευσή τους, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνούν τα δέκα χρόνια, έχει ως αποτέλεσμα οι Έλληνες γιατροί να χάνουν τα πλέον παραγωγικά τους χρόνια αναμένοντας, ενώ αναγκάζονται να καταφεύγουν και στο εξωτερικό προκειμένου να κερδίσουν πολύτιμο χρόνο. Πολύμηνες αναμονές και περαιτέρω προβλήματα όμως έχουν αρχίσει να παρουσιάζονται ήδη και για τη διενέργεια της Υπηρεσίας Υπαίθρου, γεγονός που έχει μετατρέψει το ιατρικό επάγγελμα σε μια μόνιμη αναμονή.
Ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου κάνει λόγο για πλήρη απαξίωση του ιατρικού επαγγέλματος και υπογραμμίζει την ανάγκη να ληφθούν άμεσα μέτρα για την επίλυση του χρονίζοντος κοινωνικού προβλήματος.
Οι μηδαμινές πιθανότητες απορρόφησης νέων γιατρών στα νοσοκομεία, οι εξευτελιστικοί μισθοί των νοσοκομειακών και η έλλειψη επαγγελματικού προσανατολισμού των νέων που θα σκεφτούν να ακολουθήσουν την ιατρική επιστήμη, υπογραμμίζονται από τον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου, μεταξύ άλλων, ως σημαίνοντα προβλήματα του ιατρικού κλάδου στα οποία το Υπουργείο πρέπει άμεσα να ενσκήψει.
Επειδή ο Ιατρικός πληθωρισμός και η μη λήψη δραστικών μέτρων από το Υπουργείο για την αντιμετώπισή του έχουν οδηγήσει σε τέλμα το ιατρικό επάγγελμα.
Επειδή τα χρονίζοντα προβλήματα του ιατρικού κλάδου απαιτούν λύσεις,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ. Υπουργός:
1) Αν προτίθεται να υιοθετήσει τη θέση του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου για τη διενέργεια πανελλήνιων αδιάβλητων εξετάσεων για την έναρξη ειδίκευσης, προκειμένου να δοθεί επιτέλους μια λύση στις απαράδεκτες αναμονές χρόνων που αντιμετωπίζουν οι νέοι γιατροί.
2) Σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβεί προκειμένου να αποτραπούν οι χρόνιες αναμονές που ήδη έχουν αρχίσει να σημειώνονται και για τη διενέργεια της Υπηρεσίας Υπαίθρου.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης