Αποδυνάμωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και ασυδοσία στην αγορά

Αριθμός πρωτ: 4590
Ημερομηνία κατάθεσης: 21/2/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟN ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Αποδυνάμωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και ασυδοσία στην αγορά.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού αδυνατεί πλέον να ελέγξει την ασυδοσία που υπάρχει στην αγορά τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε, αφού δεν υπάρχει επαρκείς στελέχωση τόσο σε υπαλλήλους όσο και σε ελεγκτές, προκειμένου να γίνονται συστηματικοί έλεγχοι στην αγορά και να διασφαλίζεται ο υγιείς ανταγωνισμός και η προστασία των καταναλωτών.
Επειδή η συστηματική εγκατάλειψη και απαξίωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού σε μια περίοδο όπου επιβάλλεται να υπάρχει όχι μόνο τακτικός, αλλά και ενδελεχείς έλεγχος στην αγορά, καταδεικνύει τη στάση της Κυβέρνησης απέναντι στην πάταξη των καρτέλ και την ασυδοσία που υπάρχει εις βάρος του υγιούς ανταγωνισμού και της προστασίας των καταναλωτών.
Επειδή η Κυβέρνηση μόνο προσχηματικά υποστηρίζει την πάταξη των παρανομιών που συμβαίνουν στην αγορά, λέγοντας ότι οι πολίτες πρέπει να καταγγέλλουν τέτοια φαινόμενα, αφού σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού η παρέμβαση μετά από καταγγελία θα γίνεται ύστερα από μια σειρά από προϋποθέσεις που τελικά θα αποβαίνει αποτρεπτική για τον κάθε πολίτη.
Επειδή η ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού προκάλεσε μεγάλη ανησυχία και έντονο προβληματισμό των παραγόντων της αγοράς, τόσο για την εξέλιξη των μεγάλων υποθέσεων που εξετάζει η Επιτροπή, των καρτέλ του γάλακτος αλλά και του καρτέλ του πετρελαίου, όσο και για όλες τις άλλες περιπτώσεις.
Επειδή η Κυβέρνηση έχει δεσμευτεί για αναβάθμιση, ενώ στην πράξη έχε προβεί μόνο στην υποβάθμιση και απαξίωση της Επιτροπής,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί άμεσα, προκειμένου να μην απαξιωθεί και σταδιακά εγκαταλειφθεί η Επιτροπή Ανταγωνισμού αφού σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε, αδυνατεί πλέον να αντιμετωπίσει την ασυδοσία που υπάρχει στην αγορά τα τελευταία χρόνια, λόγω έλλειψης υπάλλήλων και ελεγκτών.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης