Αποζημίωση απαλλοτριωθεισών εκτάσεων του κάθετου άξονα Ηράκλειο – Πύργος

Αριθμός πρωτ: 4746
Ημερομηνία κατάθεσης: 26/2/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
2) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
3) ΠΕΧΩΔΕ

ΘΕΜΑ: Αποζημίωση απαλλοτριωθεισών εκτάσεων του κάθετου άξονα Ηράκλειο – Πύργος.

Ο κάθετος άξονας Ηράκλειο – Πύργος έχει ολοκληρωθεί και αποδοθεί σε χρήση σχεδόν στο σύνολό του.
Οι ιδιοκτήτες των περιουσιών από τις οποίες πέρασε ο Δρόμος εκχώρησαν στο Δημόσιο το δικαίωμα να τις χρησιμοποιήσει, με τη δέσμευση ότι θα αποζημιωθούν σε εύλογο χρόνο.
Έκτοτε έχουν παρέλθει σχεδόν δέκα χρόνια και καμία αποζημίωση δεν έχουν λάβει και σύμφωνα με όσα τους πληροφορούν οι δικηγόροι τους, κανένα ποσό δεν έχει κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Επειδή η οικονομική ανέχεια που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στην ύπαιθρο του Νομού Ηρακλείου εξαιτίας του χαμηλού αγροτικού εισοδήματος και του αυξημένου κόστους διαβίωσης, υποχρεώνουν τους κατοίκους της υπαίθρου να ενεργοποιούνται προς κάθε κατεύθυνση για να αντεπεξέλθουν στις δυσκολίες,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ

Οι κ.κ. Υπουργοί:

Αν προτίθενται να δώσουν εντολές για επιτάχυνση των διαδικασιών και εξασφάλιση των χρημάτων ώστε να αποζημιωθούν οι ιδιοκτήτες γης που με καλή θέληση παραχώρησαν τις περιουσίες τους για την εκτέλεση του έργου χωρίς να λάβουν καμία αποζημίωση.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης