Αποζημίωση παραγωγών για ζημίες στα αμπέλια από τον παγετό του Απριλίου 2006 σε Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Αστερουσίων

Αριθμός πρωτ: 4747
Ημερομηνία κατάθεσης: 26/2/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Αποζημίωση παραγωγών για ζημίες στα αμπέλια από τον παγετό του Απριλίου 2006 σε Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Αστερουσίων.

Σε όλες τις απαντήσεις των Ερωτήσεων που αφορούν τον ΕΛΓΑ διατυπώνεται η άποψη ότι η νέα διακυβέρνηση πληρώνει τις αποζημιώσεις τρεις μήνες μετά τη συγκομιδή.
Στην περίπτωση του παγετού του Απριλίου του 2006 στο Δήμο Αστερουσίων και συγκεκριμένα για τις ζημίες στα αμπέλια των περιοχών των Δημοτικών Διαμερισμάτων Μεσοχωρίου, Πρωτορίων, Λιγόρτυνου και Τεφελίου παρόλο που έχουν παρέλθει όχι τρεις αλλά έξι μήνες, οι ζημιωθέντες παραγωγοί δεν έχουν λάβει καμία αποζημίωση.
Επειδή οι παραγωγοί αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης εξαιτίας του μειωμένου αγροτικού εισοδήματος ιδιαίτερα τη φετινή χρονιά,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ. Υπουργός:

Αν προτίθεται να δώσει εντολές στον ΕΛΓΑ για άμεση αποζημίωση των πληγέντων αμπελοκαλλιεργητών, αφού δεν υπάρχει κανένας λόγος καθυστέρησης, εκτός αν η νέα διακυβέρνηση αναμένει τη νέα συγκομιδή.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης