Αποζημίωση των ιδιοκτητών της πεταλοειδούς οδού στο Ηράκλειο από το Δημόσιο και όχι από το Δήμο


Αριθμός πρωτ: 12940
Ημερομηνία κατάθεσης: 17/7/2006

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΜΑ: Αποζημίωση των ιδιοκτητών της πεταλοειδούς οδού στο Ηράκλειο από το Δημόσιο και όχι από το Δήμο.

Στις απαντήσεις των αρμόδιων Υπουργείων στην 10469/8-5-2006 Ερώτησή μου, το μεν Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών κοινοποιεί απάντηση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, στην οποία, όπως γράφει, δεν έχει σταλεί ακόμη στις υπηρεσίες του παρακατάθεση αποζημίωσης δικαιούχων με βάση τις τιμές που καθόρισε το Εφετείο Κρήτης.
Το δε Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ αρνείται την υποχρέωσή του και παραπέμπει στον Δήμο Ηρακλείου, αν και παραδέχεται ότι ως αρμόδιο για την εκτέλεση του έργου ανέλαβε την υποχρέωση και κατέβαλε την αποζημίωση στους δικαιούχους που ορίσθηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Ηρακλείου
Επειδή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 1 του Ν.Δ. 632/1970, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 2 Ν.Δ. 1143/1972), το Δημόσιο και όχι ο Δήμος, υποχρεούται να εξοφλήσει το σύνολο των αποζημιώσεων που αναφέρονται στα ακίνητα, για τα οποία έχει ήδη καταβάλει αποζημίωση.
Επειδή το Δημόσιο από τις παρακαταθέσεις των χρημάτων θεωρείται επισπεύδον.
Επειδή οι δικαιούχοι έχουν υποβάλει αγωγή κατά του Δημοσίου,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να συναινέσει στα πλαίσια εφαρμογής του νόμου να εξοφλήσει το σύνολο των υποχρεώσεών του προς τους παραπάνω δικαιούχους.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης