Απραξία και υποβάθμιση στο λιμάνι του Ηρακλείου


Αριθμός πρωτ: 12914
Ημερομηνία κατάθεσης: 14/7/2006

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Απραξία και υποβάθμιση στο λιμάνι του Ηρακλείου

Κλίμα δυσαρέσκειας διαμορφώνεται καθημερινά στο λιμάνι του Ηρακλείου με την απραξία που παρατηρείται και την εξ αυτού του λόγου, και όχι μόνο, υποβάθμιση του λιμένος Ηρακλείου.
Κανένα νέο έργο που να αφορά τη βελτίωση και αναβάθμιση των εγκαταστάσεων δεν έχει δρομολογηθεί και οι υφιστάμενες υποδομές κινδυνεύουν να καταστραφούν.
Οι γερανοί δεν συντηρούνται, γιατί όπως διαδίδεται στο λιμάνι, οι εταιρείες δεν έχουν πληρωθεί για ανταλλακτικά που έχουν χορηγήσει και σταμάτησαν την πώληση με πίστωση. Για την εκφόρτωση κυρίως των πλοίων γίνεται χρήση των γερανών των πλοίων και όχι του λιμανιού, επειδή τις περισσότερες φορές δεν λειτουργούν.
Η όλη κατάσταση, σύμφωνα με τους γνωρίζοντες, σε συνδυασμό με την ανυπαρξία νέων έργων για την ολοκλήρωση των αναγκαίων για το λιμάνι υποδομών, δίνει την εικόνα εγκατάλειψης και υποβάθμισης του λιμένος Ηρακλείου, που συνδέεται και με την εξοστράκιση των φορέων της πόλης από το Δ.Σ. του Ο.Λ.Η., προκειμένου να καλύπτεται η απραξία και η αδιαφάνεια που κυριαρχούν.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο κ. Υπουργός:
1. Εάν προτίθεται να παρέμβει ώστε να δρομολογηθούν έργα αναβάθμισης του Λιμένος Ηρακλείου.
2. Εάν υπάρχει σχεδιασμός, σε ποια έργα εστιάζεται και με ποιο χρονοδιάγραμμα θα υλοποιηθούν.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ (αρχείο pdf)