Απόκτηση παιδαγωγικής εκπαίδευσης από τους πτυχιούχους ελληνικών ωδείων

Αριθμός πρωτ: 1823
Ημερομηνία κατάθεσης: 29/11/2006

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ:Απόκτηση παιδαγωγικής εκπαίδευσης από τους πτυχιούχους ελληνικών ωδείων.

Τα πτυχία των ελληνικών ωδείων, ενώ είναι αναγνωρισμένα από το Υπουργείο Παιδείας, δεν θεωρούνται ότι αποτελούν ικανό προσόν διορισμού στην δημόσια εκπαίδευση, με την αιτιολογία, από πλευράς Υπουργείου, ότι οι απόφοιτοι των ωδείων αυτών στερούνται παιδαγωγικής εκπαίδευσης.
Η παιδαγωγική τους κατάρτιση μπορεί να επιτευχθεί αν ανατεθεί στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ανάλογο πρόγραμμα από το Υπουργείο, ώστε οι απόφοιτοι των ελληνικών ωδείων να έχουν τη δυνατότητα απόκτησης παιδαγωγικού πτυχίου και επομένως δικαίωμα συμμετοχής σε διαγωνισμό διορισμού.
Παρόμοιο πρόβλημα είχε υπάρξει και στο παρελθόν με τους αποφοίτους των τμημάτων Πληροφορικής των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. το οποίο διευθετήθηκε με υπουργική απόφαση και ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. και καταρτίστηκε πρόγραμμα στην ΠΑ.ΤΕ.Σ./Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. εκπαιδευτικής κατάρτισης για τους συγκεκριμένους κλάδους (Ν. 2834/φ.Α΄/07-07-2000).

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Η κ. Υπουργός
Εάν προτίθεται και στην περίπτωση των αποφοίτων των ελληνικών ωδείων να υλοποιήσει μια τέτοια πρόταση, προκειμένου και οι απόφοιτοι των σχολών αυτών να έχουν τη δυνατότητα απόκτησης παιδαγωγικού πτυχίου έτσι ώστε να πληρούν όλα τα προσόντα διορισμού αλλά και να μπορούν να ανταποκριθούν ολόπλευρα στις απαιτήσεις της δημόσιας εκπαίδευσης.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης