Αρχαιολογικές ζώνες Κνωσού


Αριθμός πρωτ: 11623
Ημερομηνία κατάθεσης: 8/6/2006

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ: Αρχαιολογικές ζώνες Κνωσού.

Με νέες κινητοποιήσεις ο Πολιτιστικός Σύλλογος Φορτέτσας αλλά και οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής προτίθενται να επαναφέρουν το αίτημα επανεξέτασης των αρχαιολογικών ζωνών στην περιοχή της Κνωσού.
Το αίτημα των κατοίκων, να αποδεσμευτεί ολόκληρη η περιοχή της Φορτέτσας από τις αρχαιολογικές ζώνες καθώς βρίσκεται σε ικανή απόσταση από την Κνωσό, έχω θέσει και με παλαιότερες Ερωτήσεις μου (2876/6-9-04, 5689/1-12-04, 11181/26-5-05, 1944/9-9-05, 3132/6-10-05) και το Υπουργείο Πολιτισμού όπως διαφαίνεται από τις απαντήσεις του παραπέμπει το όλο θέμα στις καλένδες.
Συγκεκριμένα, η απάντηση του Υπουργείου στην 3132/06-10-06 Ερώτησή μου αναφέρει ότι η εξέταση των ορίων των ζωνών προστασίας του αρχαιολογικού χώρου από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο θα γίνει σε προσεχή συνεδρία του, στην οποία η αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Πολιτισμού θα εισηγείτο να ληφθούν υπόψη και να αξιολογηθούν τα αιτήματα των κατοίκων, ώστε να δοθούν λύσεις που θα εξυπηρετούν τόσο το κοινό συμφέρον όσο και θέμα της προστασίας των αρχαιοτήτων.
Ωστόσο, ακόμη δεν έχουν δοθεί σαφείς απαντήσεις και ξεκάθαρες λύσεις με αποτέλεσμα οι κάτοικοι της περιοχής όχι μόνο να αγωνιούν αλλά και να αγανακτούν από την κωλυσιεργία των αρμοδίων.
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Φορτέτσας μιλά για ήπια ισόρροπη και ανθρώπινη οικιστική ανάπτυξη της περιοχής η οποία δεν μειώνει την επιβαλλόμενη προστασία του αρχαιολογικού χώρου και δεν έρχεται σε αντίθεση με τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος.
Επιπλέον ο Δήμος Ηρακλείου, σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα, έχει ολοκληρώσει μελέτη επανακαθορισμού των αρχαιολογικών ζωνών προτείνοντας δραστική μείωση της Β΄ ζώνης σε περιοχές όπου δεν υπάρχουν αρχαιότητες και μερική μείωση της Α΄ ζώνης βασιζόμενος σε επιστημονικά κριτήρια που προέκυψαν κατόπιν συστηματικής και επίπονης εργασίας των υπηρεσιών του Δήμου.
Επειδή δεν υπάρχει μέχρι στιγμής ουσιαστική αντιμετώπιση του συγκεκριμένου ζητήματος από την ηγεσία του Υπουργείου και τα προβλήματα αυθαίρετης δόμησης, κυκλοφοριακής συμφόρησης κ.ά. συνεχώς διογκώνονται,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο κ. Υπουργός:
1) Εάν έχει πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου για το συγκεκριμένο θέμα και αν ναι, αν ελήφθησαν υπόψη οι προτάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου Φορτέτσας και των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής και ποιες αποφάσεις ελήφθησαν.
2) Αν προτίθεται να προωθήσει το θέμα επανακαθορισμού των αρχαιολογικών ζωνών της Κνωσού σύμφωνα με τις ολοκληρωμένες προτάσεις των κατοίκων αλλά και του Δήμου Ηρακλείου ώστε οι τελικές αποφάσεις να καλύπτουν τόσο την προστασία του αρχαιολογικού χώρου όσο και την ισόρροπη ανάπτυξη της περιοχής για την καλύτερη διαβίωση των κατοίκων.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης