Βιολογικοί Καθαρισμοί σε αχρησία λόγω έλλειψης δικτύων

Αριθμός πρωτ: 4379
Ημερομηνία κατάθεσης: 14/2/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΜΑ: Βιολογικοί Καθαρισμοί σε αχρησία λόγω έλλειψης δικτύων.

Δύο σημαντικά έργα του Δήμου Τυμπακίου, όπως είναι οι Βιολογικοί Καθαρισμοί Κόκκινου Πύργου και Πιτσιδίων Ματάλων, πρόκειται να παραμείνουν σε αχρησία, αφού λόγω έλλειψης αποχετευτικών δικτύων στις ανωτέρω περιοχές, δεν θα έχουν λήμματα να επεξεργαστούν.
Και μπορεί δίκτυα να υπάρχουν στον παραθαλάσσιο οικισμό των Ματάλων, δεν υπάρχουν όμως στα Πιτσίδια, για δε το Τυμπάκι ολοκληρωμένο είναι μόνο το 1/3 των δικτύων ενώ για την ολοκλήρωσή τους αναμένεται χρηματοδότηση, η οποία όπως εκτιμάται από τη δημοτική αρχή, θα αργήσει πολύ.
Επιπροσθέτως, ο Δήμος θα αναγκαστεί να παραλάβει τους δύο Βιολογικούς Καθαρισμούς μετά την ολοκλήρωσή τους, χωρίς να έχει γίνει καμία δοκιμαστική λειτουργία τους, η οποία, προφανώς, χωρίς την ύπαρξη δικτύων είναι αδύνατη.
Επειδή η χρηματοδότηση των έργων θα έπρεπε να είναι επαρκής και η μελέτη τους ολοκληρωμένη, ούτως ώστε να μην παραδίνονται στο Δήμο Τυμπακίου ανολοκλήρωτα έργα, τα οποία επιπλέον θα είναι ανέφικτο να δοκιμαστούν,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Αν θα εξασφαλιστούν οι πιστώσεις ούτως ώστε να χρηματοδοτηθούν τα έργα των αποχετευτικών δικτύων του Δήμου Τυμπακίου προκειμένου να ολοκληρωθούν, για να λειτουργήσουν οι Βιολογικοί Καθαρισμοί.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης