Διορισμός στελεχών συνεκπαίδευσης για παιδιά με ειδικές μαθησιακές ανάγκες

Αριθμός πρωτ: 2601
Ημερομηνία κατάθεσης: 20/12/2006

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤHΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Διορισμός στελεχών συνεκπαίδευσης για παιδιά με ειδικές μαθησιακές ανάγκες

Με τον Ν. 2817/2000 θεσπίστηκε το βασικό πλαίσιο για την εκπαίδευση, κατάρτιση και ευρύτερη υποστήριξη των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Με το σύγχρονο αυτό νομοθετικό πλαίσιο ιδρύθηκαν σε νομαρχιακό επίπεδο τα Κέντρα Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (Κ.Δ.Α.Υ.), τα οποία έχουν ως σκοπό την προσφορά υπηρεσιών διάγνωσης, αξιολόγησης και υποστήριξης των μαθητών και κυρίως εκείνων που έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και υποστήριξης, πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών, των γονέων και της κοινωνίας.
Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 11 του Ν. 2817/2000, η εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, γενική, τεχνική – επαγγελματική παρέχεται στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα οποία, κατά περίπτωση, οργανώνονται, στελεχώνονται, εξοπλίζονται και υποστηρίζονται κατάλληλα, ώστε να εξασφαλίζεται η αναγκαία διδακτική και Ψυχοπαιδαγωγική υποστήριξη των ατόμων αυτών.
Οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μπορεί να φοιτούν:
α) Στη συνήθη σχολική τάξη με παράλληλη στήριξη από εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής, ο οποίος υπηρετεί στα Κ.Δ.Α.Υ. ή στις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και ορίζεται από το Κ.Δ.Α.Υ.
β) Σε ειδικά οργανωμένα και κατάλληλα στελεχωμένα τμήματα ένταξης που λειτουργούν μέσα στα σχολεία της γενικής και τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης.
Συγκεκριμένα για το νομό Ηρακλείου, ενώ για το σχολικό έτος 2006-2007 έχει γίνει εισήγηση από το Κ.Δ.Α.Υ., όπως προβλέπεται, και έχει υποβληθεί αίτημα για τη συνεκπαίδευση 15 περίπου τέτοιων περιπτώσεων, έχει γίνει μόνο 1 (ένας) διορισμός για τη χρονιά που διανύουμε.
Επειδή η έλλειψη εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής ή άλλων κατάλληλων ειδικοτήτων δημιουργεί πρόβλημα στον θεσμό της παράλληλης στήριξης, και επομένως στην εκπαίδευση και την κοινωνική ένταξη, των παιδιών με ειδικές μαθησιακές ανάγκες,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Η κ. Υπουργός:
Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί, προκειμένου να εξυπηρετηθούν τα παιδιά με ειδικές μαθησιακές ανάγκες στο νομό Ηρακλείου, και πότε θα στελεχώσει με ισάριθμους εκπαιδευτικούς τις σχολικές τάξεις όπου φοιτούν, προκειμένου να μπορέσουν να τύχουν της κατάλληλης εκπαίδευσης, υποστήριξης και κοινωνικής προσαρμογής.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης