Δρόμος Αρκαλοχώρι – Έμπαρος Νομού Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 4516
Ημερομηνία κατάθεσης: 20/2/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
2) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
3) ΠΕΧΩΔΕ

ΘΕΜΑ: Δρόμος Αρκαλοχώρι – Έμπαρος Νομού Ηρακλείου.

Το τμήμα του δρόμου που συνδέει το Αρκαλοχώρι του νομού Ηρακλείου με την Έμπαρο του Δήμου Βιάννου και ειδικότερα το τμήμα πλησίον της Εμπάρου είναι από τις δυσκολότερες διαδρομές ενός οδικού δικτύου που έχει χαραχθεί πριν από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και έχει μικρό πλάτος κρασπέδου με δύσκολες και απότομες στροφές.
Ο δρόμος αυτός συνδέει συγκοινωνιακά όλα τα χωριά της Εμπάρου, αλλά εξαιτίας της δυσκολίας του χρησιμοποιείται πολλές φορές και για αυτοκινητιστικούς αγώνες δύσκολων κατηγοριών.
Σε ένα σημείο του δρόμου υπάρχουν κατολισθήσεις κάτω από το κράσπεδο με αποτέλεσμα ο δρόμος να καθίσταται πολύ επικίνδυνος, πράγμα που αποτελεί εν δυνάμει αιτία για πρόκληση ακόμα και θανατηφόρων ατυχημάτων λόγω της ανωμαλίας του εδάφους.
Οι φορείς και οι κάτοικοι της περιοχής έχουν απευθυνθεί στις αρχές αλλά το πρόβλημα παραμένει άλυτο και οι κίνδυνοι καθημερινά αυξάνονται.
Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου, η οποία έχει την ευθύνη συντήρησης του δρόμου, έχει ενημερωθεί για το πρόβλημα αλλά αδυνατεί να προχωρήσει στην κατασκευή του αναγκαίου τεχνικού έργου στήριξης του δρόμου εξαιτίας της έλλειψης πιστώσεων, αφού οι χρηματοδοτήσεις των τελευταίων χρόνων δεν επαρκούν ούτε για το κλείσιμο των λάκκων σε όλο το οδικό δίκτυο του νομού.
Με δεδομένο ότι το νομαρχιακό οδικό δίκτυο του νομού φέρει ακόμα τις πληγές καταστροφών προηγούμενων χρόνων αλλά παρουσιάζει και καινούργια προβλήματα που το καθιστούν αρκετά επικίνδυνο,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ

Οι κ.κ. Υπουργοί:

Αν προτίθενται και πότε να χρηματοδοτήσουν τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου προκειμένου να καλύψει αυτές τις έκτακτες ανάγκες, διορθώνοντας επικίνδυνα σημεία, όπως το προαναφερόμενο, αλλά και να διαμορφώσει, σύμφωνα με υφιστάμενη μελέτη, τον κόμβο πέντε δρόμων του ίδιου τμήματος στη θέση Γαζέπι Μύλος, που λόγω κακής κατασκευής έχει γίνει πρόξενος τροχαίων ατυχημάτων ακόμη και θανατηφόρων .

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης