Εξάντληση ένδικων μέσων

Αριθμός πρωτ: 13218
Ημερομηνία κατάθεσης: 25/7/2006

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Εξάντληση ένδικων μέσων.

Με πρόσφατη εγκύκλιο του Υφυπουργού Οικονομικών, αρμόδιου για τις δαπάνες προς τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, εφιστάται η προσοχή των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων στο ότι πρέπει να εξαντλούν τα ένδικα μέσα και να μην αρκούνται στις πρωτόδικες αποφάσεις των δικαστηρίων όταν πρόκειται για μετατροπή συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου χρόνου, σε διαφορετική περίπτωση, όπως τονίζεται, οι δαπάνες δεν θα βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.
Σε αντίθεση με τα παραπάνω και παρά την αρχικά εκφρασθείσα γνώμη του νομικού συμβούλου του Υπουργείου Οικονομικών ότι ο ελαιόκαρπος των 52.000 ελαιοδέντρων του Φράγματος Αποσελέμη για τον οποίο δεν γίνεται καμία αναφορά στην αρχική δημοπρασία ανήκει στο Δημόσιο και παρά το ότι δηλώνατε στη Βουλή ότι θα περιφρουρούσατε τα συμφέροντα του Δημοσίου, εν τούτοις αρκεστήκατε στην πλειοψηφούσα άποψη του τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και χωρίς να γίνει ούτε καν προσφυγή στην Ολομέλεια του Νομικού Συμβουλίου, εκχωρήσατε τα δικαιώματα του Δημοσίου προς παράνομο πλουτισμό ημετέρων.
Επειδή όπως προκύπτει το Υπουργείο φαίνεται ότι κατά περίπτωση λειτουργεί με δύο μέτρα και δύο σταθμά και αυτό προκαλεί, πέρα από τις ευθύνες των υπευθύνων, για απιστία σε βάρος του Δημοσίου, τις οποίες πρέπει να ελέγξουν τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας, δυσφορία στους πολίτες και μειώνει την αξιοπιστία της Πολιτείας.
Επειδή σε κάθε περίπτωση η Κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να λειτουργεί στα πλαίσια των υφισταμένων νόμων και να μην προβαίνει σε χαριστικές πράξεις ιδιαίτερα σε κομματικούς φίλους της,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να εφαρμόσει το νόμο και να υλοποιήσει τις αρχικές αποφάσεις της Διοίκησης για τις οποίες δεσμεύτηκε στη Βουλή και εν προκειμένω να εξαντλήσει τις νόμιμες διαδικασίες στο σύνολο των περιπτώσεων και όχι επιλεκτικά, προκειμένου να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στις λειτουργίες του κράτους ως ευνομούμενης πολιτείας.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης