Ερώτηση του βουλευτή Ηρακλείου, Μανόλη Στρατάκη, προς τον Υπ. Υγείας με θέμα: “Έγκριση κόστους εξέτασης Φαρμακογονιδιωματικής ανάλυσης”

Αριθμός πρωτ: 3118
Ημερομηνία κατάθεσης: 16/1/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Έγκριση κόστους εξέτασης Φαρμακογονιδιωματικής ανάλυσης.

Για τους ασθενείς με αυξημένη ευαισθησία στην εμφάνιση τοξικών ανεπιθύμητων ενεργειών σε συγκεκριμένα φάρμακα, είναι αναγκαία η ονομαζόμενη Φαρμακογονιδιωματική ανάλυση.
Η γενετική αυτή ανάλυση γίνεται μια και μόνη φορά στον ασθενή σε δείγμα περιφερικού αίματος και δίνει την δυνατότητα στον κλινικό γιατρό να γνωρίζει εκ των προτέρων την πιθανότητα εμφάνισης τοξικών δράσεων ή την αναποτελεσματικότητα συγκεκριμένων φαρμάκων σε συγκεκριμένους ασθενείς.
Μετά την ανάγκη αυτή ο θεράπων γιατρός έχει τη δυνατότητα να αλλάξει την φαρμακευτική αγωγή ή τη δόση του φαρμάκου, στηριζόμενος σε ακριβή επιστημονικά κριτήρια.
Η ανάπτυξη της πρωτοποριακής αυτής μεθόδου έχει πραγματοποιηθεί από το εργαστήριο κλινικής φαρμακολογίας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) με συμμετοχή στις δαπάνες του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Προγράμματος (ΕΠΑΝ-ΥΒ41).
Η κοστολόγηση της εξέτασης αυτής έχει γίνει όπως προβλέπει ο νόμος και ήδη από τον Ιούλιο του 2005 έχει αποσταλεί στο Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας προς έγκριση.
Επειδή η έγκριση του ΚΕΣΥ είναι αναγκαία προκειμένου να καλύπτεται οικονομικά για τους ασθενείς από το ταμείο τους.
Επειδή έχει παρέλθει ικανός χρόνος (18 μήνες), από την υποβολή της κοστολόγησης,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να δώσει εντολή στο ΚΕΣΥ προκειμένου να ολοκληρώσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες και να εγκρίνει το κόστος της εξέτασης προκειμένου να καλύπτεται από τα ασφαλιστικά ταμεία προς όφελος των ασφαλισμένων.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης


ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΒΟΥΛΗΣ 13-3-07
ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΦΑΡΜΑΚΟΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόμαστε στη συζήτηση των
ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Πρώτη είναι η με αριθμό 3118/16.1.2007 ερώτηση του Βουλευτή του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήματος κυρίου Εμμανουήλ Στρατάκη προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά με την κάλυψη του κόστους εξέτασης φαρμακογονιδιωματικής ανάλυσης από τα ασφαλιστικά ταμεία.

Η ερώτηση του κυρίου Στρατάκη έχει ως εξής:
«Για τους ασθενείς με αυξημένη ευαισθησία στην εμφάνιση τοξικών ανεπιθύμητων ενεργειών σε συγκεκριμένα φάρμακα, είναι αναγκαία η ονομαζόμενη φαρμακογονιδιωματική ανάλυση.
Η γενετική αυτή ανάλυση γίνεται μια και μόνη φορά στον ασθενή σε δείγμα περιφερειακού αίματος και δίνει τη δυνατότητα στον κλινικό γιατρό να γνωρίζει εκ των προτέρων την πιθανότητα εμφάνισης τοξικών δράσεων ή την αποτελεσματικότητα συγκεκριμένων φαρμάκων σε συγκεκριμένους ασθενείς.
Μετά την ανάγκη αυτή ο θεράπων γιατρός έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τη φαρμακευτική αγωγή ή τη δόση του φαρμάκου, στηριζόμενος σε ακριβή επιστημονικά κριτήρια.
Η ανάπτυξη της πρωτοποριακής αυτής μεθόδου έχει πραγματοποιηθεί από το εργαστήριο κλινικής φαρμακολογίας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) με συμμετοχή στις δαπάνες του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Προγράμματος (ΕΠΑΝ-ΥΒ41).
Η κοστολόγηση της εξέτασης αυτής έχει γίνει όπως προβλέπει ο νόμος και ήδη από τον Ιούλιο του 2005 έχει αποσταλεί στο Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας προς έγκριση.
Επειδή η έγκριση του ΚΕΣΥ είναι αναγκαία προκειμένου να καλύπτεται οικονομικά για τους ασθενείς από το ταμείο τους,
Επειδή έχει παρέλθει ικανός χρόνος (18 μήνες), από την υποβολή της κοστολόγησης,
Ερωτάται ο κύριος Υπουργός:
Αν προτίθεται να δώσει εντολή στο ΚΕΣΥ προκειμένου να ολοκληρώσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες και να εγκρίνει το κόστος της εξέτασης προκειμένου να καλύπτεται από τα ασφαλιστικά ταμεία προς όφελος των ασφαλισμένων.»
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Γιαννόπουλος.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χαίρομαι γιατί ο συνάδελφος κ. Στρατάκης μακριά από το γνωστικό του αντικείμενο μπαίνει σε ένα θέμα που η σύγχρονη επιστήμη ακόμη δεν μπορεί να δώσει απαντήσεις. Ιδιαίτερα δε και οι ασχολούμενοι με το θέμα της μοριακής βιολογίας δεν μπορούν να μπουν στη λογική ακόμα ή να μην πω ότι δεν γνωρίζουν τι εστί η φαρμακογονιδιωματική ανάλυση. Είναι γεγονός, κύριε συνάδελφε, ότι η φαρμακογονιδιωματική ανάλυση είναι μία τεχνική που βρίσκεται ακόμη σε ένα ερευνητικό στάδιο και μελετά στο επίπεδο του γονιδιώματος την τοξικότητα των φαρμάκων.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο, αναλύοντας την τοξικότητα των φαρμάκων, μπορείς να δώσεις φάρμακα τα οποία δεν θα προκαλέσουν ανεπιθύμητες ενέργειες. Είναι ακόμα σε μία φάση, όπως σας είπα, σε επίπεδο ερευνητικών πρωτοκόλλων. Βέβαια, υπάρχουν πάρα πολλά τεστ, τα οποία από ετών ήδη είναι γνωστά. Ανάλογα με το ενζυματικό έλλειμμα, το οποίο υπάρχει, όπως επί παραδείγματι το έλλειμμα στο επίπεδο του ενζύμου της γλυκόζη 6 φωσφορικής υδρογενάσης, απαγορεύουμε τη χρήση κάποιων τροφών ή στην έλλειψη του ενζύμου G6-PD λέμε «δεν θα πίνετε coca-cola light», γιατί δημιουργεί φαινυλοκετονουρία, όπως επίσης προκαλείται κυαμισμός, επί παραδείγματι, εάν λείπουν τα ένζυμα αυτά.
Πρέπει να φανταστεί κανείς αύριο τι μπορεί να προκύψει και τι θα προκύψει και πού θα φθάσει η επιστήμη. Και όντως η επιστήμη θα κάνει μεγάλα άλματα στο επίπεδο. Αφού έχει αποκρυπτογραφηθεί το γονιδίωμα, θα μπορέσουμε να έχουμε παρεμβάσεις και πάνω στο γονιδίωμα με τα G-Therapy, αλλά παράλληλα θα μπορούμε να πάμε και στοχευμένα, nα έχουμε στοχευμένες θεραπείες.
Στο επίπεδο που βρίσκεται αυτήν τη στιγμή η φαρμακογονιδιωματική ανάλυση δεν είναι δυνατόν να μπει στη λογική της κοστολόγησης και της ένταξης σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα, τη στιγμή που σε πάρα πολλά κράτη, για να μην πω σε όλα τα κράτη, δεν υπάρχει συγκεκριμένη τεχνική, η οποία να έχει πιστοποιηθεί ότι όντως προσφέρει συγκεκριμένα θεραπευτικά αποτελέσματα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα): Το λόγο έχει ο κ. Στρατάκης.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, λυπάμαι που θα σας στενοχωρήσω για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί κατ’ αρχήν έχω σχέση με το θέμα. Έχω διατελέσει τρία χρόνια Υποδιοικητής του ΟΓΑ και συμμετείχα επί τρία χρόνια στις συνεδριάσεις του ΚΕΣΥ και γνωρίζω πολύ καλά απ’ αυτές τις περιπτώσεις και τις διαδικασίες που τηρούνται και γι’ αυτό ακριβώς αναφέρομαι και στο ΚΕΣΥ.
Το δεύτερο σημείο που θέλω να θίξω, το οποίο θα σας στενοχωρήσει είναι γιατί αμφισβητείτε κάτι το οποίο νομίζω ότι η επιστημονική κοινότητα το έχει επικυρώσει. Το Εργαστήριο Κλινικής Φαρμακολογίας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου είναι αναγνωρισμένο διεθνώς –θα έλεγε κανείς- και οι επιστήμονες που θητεύουν εκεί έχουν να παρουσιάσουν πολύ σημαντικό έργο. Αυτά τα πειράματα, τα οποία λέτε, έχουν γίνει. Η διαδικασία που έχει προηγηθεί έχει αποδείξει ότι η ανάλυση αυτή που γίνεται με επιτυχία μπορεί να δώσει τα αποτελέσματα που θέλει η επιστήμη να πετύχει και το έχει κάνει.
Το θέμα είναι ότι, σύμφωνα με το νόμο, έχουν προηγηθεί όλες οι διαδικασίες και της κοστολόγησης και από πλευράς νοσοκομείου, όπως προβλέπει ο νόμος, και της αποστολής στο ΚΕΣΥ τώρα για δεκαοκτώ μήνες και το ζήτημα είναι: Θα ολοκληρωθεί επιτέλους αυτή η διαδικασία, διότι όλα γίνονται σύμφωνα με το νόμο, σύμφωνα με νόμιμες διαδικασίες; Εμείς θα θέλαμε σήμερα να μας απαντήσετε εδώ αν έχει σκοπό το Υπουργείο να παρέμβει στο να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται από το νόμο. Αν υπάρχουν αμφιβολίες επιστημονικής υφής, ας τις δουν οι αρμόδιοι. Αλλά, όμως, μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει καθυστέρηση ή δεν έχει γίνει γνωστό ότι η καθυστέρηση που υπάρχει έχει προκύψει από αμφισβήτηση αυτής της μεθόδου, όπως τουλάχιστον την κάνει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.
Και θα έλεγα, κύριε Υπουργέ, πέρα από το κόστος που έχει για τους ίδιους τους ασθενείς αυτή η εξέλιξη και είναι μεγάλο το ποσοστό πράγματι, αν σκεφθούμε ότι πάρα πολλοί άνθρωποι υποφέρουν, γιατί παίρνουν φάρμακα που δεν πρέπει να παίρνουν ή παίρνουν παραπάνω φάρμακα από αυτά που πρέπει να παίρνουν, υπάρχει και το τεράστιο θέμα που ξέρετε εσείς της αλόγιστης –θα έλεγε κανείς- δαπάνης σε σχέση με τη φαρμακευτική περίθαλψη. Διαδικασίες, λοιπόν, αυτής της μορφής μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στο να περιοριστεί αυτή η σπατάλη από τη μία πλευρά, αλλά και από την άλλη να διασώσουμε ανθρώπους που κινδυνεύουν από τη χρήση φαρμάκων, τα οποία δεν μπορούν να πάρουν.
Άρα λοιπόν, εδώ πρέπει το Υπουργείο να μας ξεκαθαρίσει: Δεν προχωρεί γιατί υπάρχει επιστημονική αμφισβήτηση -και πώς την τεκμηριώνει- ή γιατί δεν θέλει να προχωρήσει στην κοστολόγηση αυτή, μήπως τυχόν και επιβαρυνθούν κάποια ταμεία; Έχετε, όμως, υπ’ όψιν σας ότι, μπορεί να μην επιβαρύνονται τα ταμεία, αλλά επιβαρύνονται οι ασθενείς και η ιδιωτική δαπάνη, όπως διαβάζουμε τελευταία στις εφημερίδες, είναι πάρα πολύ μεγάλη και νομίζω ότι το Υπουργείο πρέπει να σταθεί και σ’ αυτό το σημείο.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα): Το λόγο έχει ο κύριος Υφυπουργός.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κύριε συνάδελφε, το θέμα της φαρμακογονιδιωματικής ανάλυσης θα πρέπει να γνωρίζετε ότι βρίσκεται σε πειραματικό επίπεδο. Αυτό πρέπει να γίνει αντιληπτό. Το εργαστήριο της κλινικής φαρμακολογίας στο ΠΑΓΝΙ που έχει ασχοληθεί με το ερευνητικό πρόγραμμα όπως και κάποια αντίστοιχα άλλα κέντρα, είναι καθαρώς ερευνητικό πρωτόκολλο. Υπάρχει μια κοστολόγηση η οποία έγινε από τον υπεύθυνο του συγκεκριμένου πρωτοκόλλου και έχει έρθει σε μας στο Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας. Προσδιορίζει τον αλληλόμορφο γονότυπο για να υπάρξει αυτή η εξέταση με κοστολόγιο 175 ευρώ.
Από τη συγκεκριμένη τεκμηρίωση των κλινικών θεραπευτικών δεδομένων της οποιασδήποτε τεχνικής μέχρι την κοστολόγηση υπάρχει μεγάλη απόσταση. Αυτό πρέπει να γίνει αντιληπτό και να μη βρισκόμαστε κάθε μέρα όπως γίνεται στα πρωινάδικα που ο καθένας ανακαλύπτει και ένα φάρμακο για τον καρκίνο και πρέπει να απολογούνται τα ασφαλιστικά ταμεία και το Υπουργείο Υγείας γιατί δεν το προσφέρουν δωρεάν στους συνανθρώπους μας. Ας γίνει αντιληπτό ότι η φαρμακογονιδιωματική ανάλυση δεν έχει πουθενά τεκμηριωμένη επιστημονική συγκεκριμένη ενέργεια. Άρα δεν μπορεί να κοστολογηθεί.
Και σας είπα, ναι αύριο η επιστήμη με την αποκρυπτογράφηση που έχουμε κάνει στο γονιδίωμα θα δώσει τη δυνατότητα να έχουμε στοχευμένες θεραπείες και να ξέρουμε ποιο σκεύασμα από τις πλατίνες κάνει για το Μιχαλόπουλο και δεν κάνει για την κυρία Παπαδοπούλου λόγω του ότι η θεραπεία είναι εκλεκτική με τον πολυμορφισμό που παρουσιάζει το γονιδίωμα ανάλογα με τη σειρά και την αλληλουχία την οποία έχει. Όμως είμαστε πολύ μακριά.
Εμείς ως Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας έχουμε δώσει τη μελέτη των συναδέλφων σε ειδικούς μελετητές και θα έχουμε τα πορίσματά τους. Μπορεί να παρήλθε χρονικό διάστημα δεκαοχτώ μηνών. Σ’ αυτό συμφωνούμε. Όμως δεν είναι εύκολη η τεκμηρίωση των αναλύσεων που υπάρχουν από το ερευνητικό πρωτόκολλο για να είμαστε σοβαροί ως επιστήμονες και να πούμε ναι αυτό προσφέρει υπηρεσίες ιδιαίτερα στοχευμένες στην καρκινική νόσο.