Κατάρρευση του συστήματος παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στην Κρήτη

Αριθμός πρωτ: 14233
Ημερομηνία κατάθεσης: 19/9/2006

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Κατάρρευση του συστήματος παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στην Κρήτη.

Η αστοχία υλικού και συγκεκριμένα ενός προβληματικού μονωτήρα ήταν η αιτία που προκλήθηκε ένα σοβαρότατο βραχυκύκλωμα και τέθηκαν εκτός λειτουργίας περισσότερες από δέκα μονάδες, αφήνοντας χωρίς ρεύμα το 70% σχεδόν της Κρήτης, προκαλώντας τεράστια προβλήματα.
Το περιστατικό αυτό καταδεικνύει για μια ακόμα φορά το επείγον του ζητήματος για την οριστική λύση του ενεργειακού προβλήματος στο νησί.
Στην απάντηση της 11414/02-06-06 Ερώτησής μου η ΡΑΕ αναφέρεται στη θετική γνωμοδότησή της στην από 01-07-2005 αίτηση της ΔΕΗ ΑΕ για τη χορήγηση άδειας ηλεκτροπαραγωγής στη θέση Κορακιά του Δήμου Γαζίου Ν.Ηρακλείου Κρήτης.
Περαιτέρω στο έγγραφό της η ΡΑΕ αναφέρει ότι, εφόσον χορηγηθεί η εν λόγω άδεια παραγωγής, η κατασκευή του σταθμού θα είναι πλέον θέμα της ΔΕΗ ΑΕ, η οποία θα πρέπει να μεριμνήσει για την αδειοδότηση και κατασκευή του σταθμού σύμφωνα με τους όρους αυτούς.
Επιπλέον, σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 12-05-06 στο Ηράκλειο κάνετε λόγο για την πρώτη προσέγγιση των ζητημάτων που αφορούν στην υλοποίηση του έργου στην οποία η Γ.Γ. Περιφέρεια Κρήτης ανέλαβε και το συντονισμό του έργου της Επιτροπής που συγκροτήθηκε για την υλοποίηση της Προγραμματικής Συμφωνίας Γαζίου. Οι έντονες ανησυχίες που είχαν εκφράσει εδώ και καιρό στελέχη και τεχνικοί της ΔΕΗ να προκληθεί ακόμα και μπλακ άουτ από τις αυξανόμενες ανάγκες φαίνεται να επιβεβαιώνονται.
Επιπλέον σημαντικές ελλείψεις στη συντήρηση του δικτύου ,οι ελλείψεις σε προσωπικό κυρίως τεχνικό αλλά και οι σοβαρές ελλείψεις υλικών επιδεινώνουν το πρόβλημα,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο κ. Υπουργός:
1. Σε ποιες ενέργειες θα προβεί άμεσα, προκειμένου να αποφευχθούν στο μέλλον τέτοιου είδους προβλήματα.
2. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα και τι ενέργειες έχουν γίνει έως τώρα για την ολοκλήρωση της κατασκευής του νέου θερμοηλεκτρικού σταθμού στην Κορακιά και την μετεγκατάσταση του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης