Καταγγελίες σχετικά με την χαρτογράφηση των αγροτεμαχίων και το ελαιοκομικό μητρώο

Αριθμός πρωτ: 3062
Ημερομηνία κατάθεσης: 15/1/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Καταγγελίες σχετικά με την χαρτογράφηση των αγροτεμαχίων και το ελαιοκομικό μητρώο.

Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Γεωπληροφορικής και Κτηματολογίου, με πρόσφατη επιστολή του προς ορισμένους αποδέκτες μεταξύ των οποίων και τους βουλευτές, ρίχνει άπλετο φως στις ατελέσφορες και ζημιογόνες πρακτικές του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με την χαρτογράφηση των αγροτεμαχίων και τα ψεύδη που κατά καιρούς έχουν διατυπωθεί από Υπουργικά χείλη.
Επισημαίνει την ανάγκη τροποποίησης της μεθοδολογίας χαρτογράφησης προκειμένου να καλυφθούν οι απαιτήσεις των κανονισμών και να σταματήσουν τα πρόστιμα, αφού μόνο για την τελευταία πενταετία έχουν επιβληθεί 675.000.000 € αλλά και για να γίνει η τελική εκκαθάριση των επιδοτήσεων της τρέχουσας περιόδου χωρίς προβλήματα.
Επισημαίνει ακόμη τη σοβαρή ευθύνη του Υπουργείου για την μη επικαιροποίηση του μητρώου και τη συνακόλουθη απαξίωσή του από τριετίας, τη στιγμή μάλιστα που ο δεύτερος σχετικός διαγωνισμός καρποφόρησε και παρόλα αυτά το σχέδιο εγκριτικής απόφασης δεν έχει υπογραφεί για άγνωστους λόγους από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου εδώ και πολύ καιρό.
Τονίζει ότι για την παραλαβή του ελαιοκομικού μητρώου διεξήχθησαν όλοι οι προβλεπόμενοι από τα συμβατικά τεύχη έλεγχοι και γι’αυτό εγκρίθηκαν και παραλήφθηκαν τα σχετικά παραδοτέα.
Διατείνεται ότι μέρος μόνο από τα 80 εκατ. € που θα εισπραχθούν από τους αγρότες με βάση το τιμολόγιο της ΠΑΣΕΓΕΣ επαρκεί για τη συνολική και συστηματική χαρτογράφηση των αγροτεμαχίων της χώρας.
Καταλογίζει ευθύνη στο Υπουργείο ότι έχει μονιμοποιήσει την πρόχειρη λύση, πράγμα που υπηρετεί σκοπιμότητα ή ασυγχώρητη ανικανότητα στοιχειώδους προγραμματισμού και προστασίας του δημοσίου συμφέροντος.
Επειδή οι παραπάνω καταγγελίες είναι αρκετά σοβαρές και αναδεικνύουν άγνωστες μέχρι σήμερα πτυχές για τους πολίτες, οι οποίοι και τελικά πληρώνουν όχι μόνο το κόστος αλλά και τις επιπτώσεις,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
1) Τί απαντά σε όλες αυτές τις σοβαρές καταγγελίες που αφορούν τη μεθοδολογία χαρτογράφησης και τη μη επικαιροποίηση επί τριετία του ελαιοκομικού μητρώου.
2) Αν προτίθεται να εξορθολογίσει το όλο σύστημα με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, την αξιοποίηση του έμπειρου τεχνικού δυναμικού της χώρας και την αξιοποίηση καταξιωμένων πρακτικών διοίκησης και παραγωγής έργων από δημόσιους φορείς και
3) Αν προτίθεται να εφαρμόσει και όχι να παρακάμπτει την ισχύουσα νομοθεσία προκειμένου να ανακοπεί η αύξηση των καταλογισμών και η κατοχύρωση των ενισχύσεων του αγροτικού εισοδήματος.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης