Μόλυνση της ατμόσφαιρας και κλιματικές αλλαγές

Αριθμός πρωτ: 3064
Ημερομηνία κατάθεσης: 15/1/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
2)ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Μόλυνση της ατμόσφαιρας και κλιματικές αλλαγές.

Μια πρόσφατη έκθεση του Ελληνικού Γραφείου της Greenpeace, αναδεικνύει τα προβλήματα και τους κινδύνους για το περιβάλλον και την υγεία από τη χρήση του λιγνίτη.
Με βάση δε τα παραδείγματα άλλων χωρών όπως της Μεγάλης Βρετανίας και της Γερμανίας, καταλήγει στο συμπερασμα ότι έφτασε το τέλος του λιγνίτη και οδηγούμαστε σε μια νέα ενεργειακή εποχή.
Η ίδια έκθεση τονίζει ότι η χώρα χρειάζεται ένα μακροχρόνιο ενεργειακό σχεδιασμό που δεν θα υπονομεύει το μέλλον των επόμενων γενεών, αλλά θα ανοίγει το δρόμο στην εποχή της καθαρής ενέργειας, στην εποχή της ηλιακής οικονομίας.
Επειδή οι κλιματικές αλλαγές έχουν αρχίσει να επηρεάζουν και την περιοχή μας, ιδιαίτερα τα νοτιότερα μέρη όπως η Κρήτη, με απρόβλεπτες συνέπειες εξαιτίας της ερήμωσης που θα επέλθει.
Επειδή τις τελευταίες μέρες πολλά δημοσιεύματα αναφέρονται στις εξαγορές μεγάλων κοιτασμάτων λιγνίτη στις βαλκανικές χώρες από πολυεθνικές εταιρείες παραγωγής ενέργειας, σε κάποιες από τις οποίες συμμετέχουν και ελληνικά συμφέροντα.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ. κ. Υπουργοί:
1) Με ποιό σχεδιασμό και με τί ρυθμούς θα περάσουμε ως χώρα στην μεταλιγνιτική εποχή και
2) Πώς θα διασφαλιστεί η προστασία του περιβάλλοντος και η αποτροπή των κλιματικών αλλαγών από την επέκταση της χρήσης του λιγνίτη στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης