Οριστικό πάγωμα και κίνδυνος να μην ολοκληρωθούν αναγκαία έργα στην Κρήτη

Αριθμός πρωτ: 2670
Ημερομηνία κατάθεσης: 21/12/2006

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
2) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
3) ΠΕΧΩΔΕ

ΘΕΜΑ : Οριστικό πάγωμα και κίνδυνος να μην ολοκληρωθούν αναγκαία έργα στην Κρήτη.

Ο κίνδυνος απώλειας αναγκαίων έργων που υλοποιούνταν στον Νομό Ηρακλείου, αλλά και σε ολόκληρη την Κρήτη, είναι πλέον ορατός, αφού έχουν παγώσει τα τελευταία δυόμισι χρόνια, ενώ τώρα με τα επίσημα στοιχεία που παρουσίασε ο Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών στη Βουλή απεντάσσονται από το Γ’ ΚΠΣ.
Επειδή πρόκειται για αναγκαία έργα για τα οποία υπήρχαν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, με εγκεκριμένες πιστώσεις και είχαν ενταχθεί στο Γ’ ΚΠΣ , ενώ ορισμένα είχαν ήδη δημοπρατηθεί αλλά δεν εκτελέστηκαν.
Επειδή με επανειλημμένες Ερωτήσεις μου, αλλά και παρεμβάσεις μου στην Βουλή είχα θέσει τον κίνδυνο να μην ολοκληρωθούν τα έργα, από τη σκόπιμη όπως αποδεικνύεται κωλυσιεργία της Κυβέρνησης, τα οποία είναι έργα πρωτεύουσας σημασίας για την ανάπτυξη του νησιού, αλλά και της προστασίας των πολιτών, αφού σε πολλά σημεία του ΒΟΑΚ, των κάθετων αξόνων και του ΝΟΑΚ για παράδειγμα, τα ημιτελή έργα προκαλούν σωρεία ατυχημάτων, πολλά από αυτά θανατηφόρα, όπως επίσης και δυσκολίες στην πρόσβαση σε πολλούς οικισμούς αφού δεν υπάρχουν οι απαραίτητοι παρακαμπτήριοι οδοί.
Επειδή το πρόσχημα της ένταξης των μεγάλων έργων της Κρήτης στο ΕΣΠΑ, μετά την απένταξης τους από το Γ’ ΚΠΣ, δεν ευσταθεί αφού, για την υλοποίησή τους απαιτούνται ξανά διαδικασίες οι οποίες είναι χρονοβόρες και εκ των πραγμάτων αποτρεπτικές και οδηγούν στο 2010 και μετά, ενώ εδώ και δυόμισι χρόνια όλα έχουν σταματήσει.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ Οι κ.κ. Υπουργοί:
Εάν υπάρχουν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων στο Νομό Ηρακλείου, τα οποία είχαν ενταχθεί στο Γ’ ΚΠΣ και τώρα, μετά την οριστική απένταξή τους από το Γ’ ΚΠΣ κινδυνεύουν να μην ολοκληρωθούν.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ (αρχείο pdf)