Ο Βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ Μανόλης Σοφ. Στρατάκης θα βρίσκεται αυτές τις ημέρες στη Θεσσαλονίκη για να συμμετάσχει στην Τακτική Παγκόσμια Συνέλευση του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού, ως μέλος της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής.

πηγή: http://www.sae.gr
8 Δεκεμβρίου 2006

Ο Βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ Μανόλης Σοφ. Στρατάκης θα βρίσκεται αυτές τις ημέρες στη Θεσσαλονίκη για να συμμετάσχει στην Τακτική Παγκόσμια Συνέλευση του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού, ως μέλος της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής.