Ο βουλευτής Ηρακλείου, Μανόλης Σοφ. Στρατάκης, με ερώτησή του προς τον Υπ. Υγείας ζητάει τη δημιουργία κέντρου αποκατάστασης- αποθεραπείας ημερήσιας φροντίδας για ΑΜΕΑ στο Ηράκλειο.

πηγή: http://www.minenv.gr
Αριθμός πρωτ: 1700
Ημερομηνία κατάθεσης: 27/11/2006

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Δημιουργία κέντρου αποκατάστασης- αποθεραπείας ημερήσιας φροντίδας για ΑΜΕΑ στο Ηράκλειο.

Την άμεση ανάγκη δημιουργίας ενός κέντρου αποκατάστασης και αποθεραπείας ημερήσιας φροντίδας για τα άτομα με αναπηρία στο Νομό Ηρακλείου, επισημαίνει ο Σύλλογος Γονέων και Φίλων ΑΜΕΑ του νομού.
Επειδή η προσφορά του Συλλόγου είναι τεράστια τόσο για τα ίδια τα άτομα με αναπηρία όσο και για τις οικογένειές τους και η έλλειψη ενός κέντρου αποκατάστασης- αποθεραπείας ημερήσιας φροντίδας δημιουργεί σοβαρά προβλήματα, όπως η μη παροχή «ολικής παρέμβασης» που απαιτείται για τα άτομα με αναπηρία (διάγνωση, ιατρική παρακολούθηση, αποθεραπεία-αποκατάσταση, ειδική εκπαίδευση ψυχαγωγία, υποστήριξη), καθοριστικής σημασίας για την εξέλιξη της υγείας τους.
Επειδή πέρα από την ουσιαστική βοήθεια στα άτομα με αναπηρία η έλλειψη κέντρου αποκατάστασης και αποθεραπείας δημιουργεί επίσης σοβαρά προβλήματα στις οικογένειες των ΑΜΕΑ, αφού όχι μόνο αναγκάζεται ένα τουλάχιστον από τα μέλη της οικογένειας να είναι κοντά στο άτομο, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ανήλικο, αλλά είναι πιθανή και η οικονομική εξόντωσή της από την πληρωμή μεγάλων ποσών για «θεραπευτικές πράξεις».
Επειδή τα προβλήματα είναι μεγάλα και σοβαρά στο Νομό Ηρακλείου για τα ΑΜΕΑ και η ανάγκη δημιουργίας κέντρου αποκατάστασης-αποθεραπείας ημερήσιας φροντίδας κρίνεται επιτακτική,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο κ. Υπουργός:
Εάν προτίθεται να προβεί στην δημιουργία κέντρου αποκατάστασης και αποθεραπείας ημερήσιας φροντίδας για τα άτομα με αναπηρία στο Νομό Ηρακλείου, προκειμένου να είναι δυνατή η παροχή ουσιαστικής φροντίδας για τα ΑΜΕΑ αλλά και για τις οικογένειές τους.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης