Πολυκαταστήματα και νησιώτικες μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Αριθμός πρωτ: 3065
Ημερομηνία κατάθεσης: 15/1/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Πολυκαταστήματα και νησιώτικες μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Ο Επιμελητηριακός Όμιλος Ανάπτυξης Ελληνικών Νήσων (ΕΟΑΕΝ) στον οποίο συμμετέχει και το Επιμελητήριο Ηρακλείου, εξέδωσε πρόσφατα ψήφισμα διαμαρτυρίας όπου με σαφήνεια αναφέρονται οι πολλαπλές επιπτώσεις στον παραγωγικό ιστό, στο περιβάλλον, στο δημογραφικό πρόβλημα και στην κοινωνική συνοχή καθώς και οι επιδράσεις στην απασχόληση, στις τοπικές κοινωνικές ισορροπίες, στις εμπορικές επιχειρήσεις και στη διαρροή εισοδήματος από την ανεξέλεγκτη ίδρυση πολυκαταστημάτων.
Επιπλέον ο ΕΟΑΕΝ προτείνει και συγκεκριμένα μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Επειδή το πρόβλημα είναι σοβαρό και επιτακτικό γιατί καθημερινά οι επιχειρήσεις κλείνουν η μία μετά την άλλη στις νησιώτικες περιοχές και στην Κρήτη,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
1) Αν προτίθεται να αναθεωρήσει το θεσμικό πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας πολυκαταστημάτων και εμπορικών κέντρων, τροποποιώντας το νόμο 3377/05 και
2) Αν προτίθεται να πάρει μέτρα προς όλες τις κατευθύνσεις και δράσεις που αφορούν το επιχειρείν ώστε να κατοχυρώσει την ισότιμη και ισορροπη ανάπτυξη των νησιών σε σχέση με την ηπειρωτική Ελλάδα.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης