Προσλήψεις με αδιαφανείς διαδικασίες και κίνδυνος ατυχημάτων


Αριθμός πρωτ: 12915
Ημερομηνία κατάθεσης: 14/7/2006

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Προσλήψεις με αδιαφανείς διαδικασίες και κίνδυνος ατυχημάτων

Προσλήψεις με αδιαφανείς διαδικασίες έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα στον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου, με αποτέλεσμα να αμφισβητείται η ικανότητα εκτέλεσης των εργασιών για τις οποίες προσλήφθηκαν 19 νέοι εργαζόμενοι.
Οι προσληφθέντες χειριστές γερανών δεν εμπνέουν εμπιστοσύνη ότι γνωρίζουν τον χειρισμό των μηχανημάτων και πέρα από τις καθυστερήσεις και την περιορισμένη απόδοση, υποχρεώνουν τους μεταφορείς να εγκαταλείπουν το μεταφορικό έργο για να μην κινδυνεύουν τα αυτοκίνητά τους.
Ο κίνδυνος ατυχήματος είναι ορατός και ο φόβος διακατέχει εργαζόμενους και μεταφορείς. Επειδή οι παλαιοί και έμπειροι εργαζόμενοι αγανακτούν από αυτές τις εξελίξεις, οι οποίες διαμορφώνουν ένα αρνητικό κλίμα για την παροχή υπηρεσιών εκ μέρους τους.
Επειδή το λιμάνι του Ηρακλείου χρειάζεται αναβάθμιση και όχι υποβάθμιση,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ Οι κ.κ. Υπουργοί:
1. Με ποιες διαδικασίες προσλήφθηκαν οι 19 νέοι εργαζόμενοι και με βάση ποια προσόντα, και ποια είναι τα πτυχία που διαθέτουν.
2. Ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες ανά ειδικότητα και πόσο προσωπικό υπηρετεί σε καθεμιά από αυτές.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης