Προώθηση επιμορφωτικών προγραμμάτων και εκπαίδευση για τους νέους αγρότες

Αριθμός πρωτ: 4024
Ημερομηνία κατάθεσης: 7/2/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ : Προώθηση επιμορφωτικών προγραμμάτων και εκπαίδευση για τους νέους αγρότες.

Στα πλαίσια πανευρωπαϊκού σεμιναρίου που διοργανώθηκε στο Ηράκλειο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Νέων Αγροτών και το τμήμα νέων αγροτών της ΓΕ.Σ.Α.Σ.Ε. επισημάνθηκε η ανάγκη σωστής εκπαίδευσης και διαρκούς ενημέρωσης των νέων αγροτών.
Το νέο ευρωπαϊκό μοντέλο είναι η επένδυση στη γνώση και με δεδομένο ότι οι νέοι στην Ευρώπη αρχίζουν να επενδύουν πλέον στη γεωργία, πρέπει να εφοδιάσουμε με τα απαραίτητα εργαλεία κατάρτισης τους νέους αγρότες, ώστε να αναπτυχθούν νέα μοντέλα που θα οδηγήσουν τη χώρα μας σε δυναμικές δράσεις ανταγωνισμού των ξένων γεωργικών αγορών.
Επειδή μέσα από τη διοργάνωση σεμιναρίων και συνεδρίων και την ανάπτυξη διαλόγου μπορούν να προκύψουν γόνιμα συμπεράσματα και χρήσιμες προτάσεις προς τα αρμόδια όργανα της Ε.Ε. για την προώθηση και αντιμετώπιση των προβλημάτων των νέων αγροτών.
Επειδή κρίνεται πλέον επιτακτική η ανάγκη του νέου αγρότη για συνεχή πληροφόρηση και επιμόρφωση.
Επειδή η ευρωπαϊκή γεωργία στηρίζεται στην εξειδικευμένη γνώση και κατανόηση.
Επειδή η γνώση προϋποθέτει σωστή εκπαίδευση και συνεχή έρευνα.
Επειδή επιβάλλεται η ανάπτυξη σειράς δράσεων για την ενδυνάμωση και υποστήριξη των νέων αγροτών που αποτελούν το μέλλον της γεωργίας και της υπαίθρου.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Εάν και με ποιες ενέργειες προτίθεται να συμβάλει στην υποστήριξη και κατάρτιση των νέων αγροτών, αφού μόνο μέσα από την γνώση και τις καινοτόμες δράσεις θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις και στις σύγχρονες απαιτήσεις όχι μόνο της πανευρωπαϊκής αλλά και της παγκόσμιας αγοράς.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης