Σοβαρά προβλήματα στα σχολεία εξαιτίας της χρήσης των νέων βιβλίων

Αριθμός πρωτ: 2227
Ημερομηνία κατάθεσης: 11/12/2006

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ : Σοβαρά προβλήματα στα σχολεία εξαιτίας της χρήσης των νέων βιβλίων.

Μεγάλη ένταση επικρατεί στα σχολεία και κυρίως στο χώρο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εξαιτίας της χρήσης των νέων βιβλίων, με αποτέλεσμα οι μαθητές και οι μαθήτριες να παρουσιάζουν σοβαρά μαθησιακά προβλήματα.
Ολόκληρη η εκπαιδευτική κοινότητα είναι ανάστατη αφού τα νέα βιβλία που καλούνται να διδάξουν στα σχολεία, δημιουργούν μεγάλα προβλήματα στους μαθητές και στις μαθήτριες εξαιτίας της αυξημένης ύλης, της υπέρμετρης δυσκολίας ορισμένων μαθημάτων όπως τα μαθηματικά, αλλά και της μεγάλης διαφοροποίησης που υπάρχει μεταξύ παλαιών και νέων βιβλίων.
Επειδή, όπως καταγγέλλουν οι εκπαιδευτικοί, το παιδαγωγικό κλίμα στα σχολεία είναι αρνητικό εξαιτίας της εντατικοποίησης του τρόπου εισαγωγής των βιβλίων στην μαθησιακή διαδικασία και της αποστροφής που δείχνουν οι μαθητές και οι μαθήτριες.
Επειδή η αυξημένη ύλη των νέων βιβλίων δεν είναι δυνατό να διδαχτεί στα χρονοδιαγράμματα που θέτουν οι συγγραφείς, αφού εκτιμάτε ότι απαιτούνται σχεδόν οι διπλάσιες από τις οριζόμενες ώρες του σχολικού έτους, προκειμένου τα παιδιά να εμπεδώσουν την ύλη των μαθημάτων.
Επειδή οι γονείς δεν μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά και το μόνο που κάνουν είναι να επιβαρύνονται επιπλέον με το κόστος της αγοράς βοηθημάτων και πληρωμής φροντιστηρίων, ενώ ορισμένοι εκπαιδευτικοί, σε μια προσπάθεια να βοηθήσουν τους μαθητές τους, από μόνοι τους αφαιρούν ορισμένες ενότητες που δεν τις κρίνουν απαραίτητες. Επειδή υπάρχουν σοβαρές δυσκολίες που πρέπει να ληφθούν άμεσα υπόψη από το Υπουργείο, ώστε εξαιτίας της εισαγωγής των νέων σχολικών βιβλίων να μην υπάρχει ο κίνδυνος, κατά τη φετινή σχολική περίοδο τα παιδιά να έχουν σοβαρό μορφωτικό έλλειμμα,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Η κ. Υπουργός:
Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί άμεσα, προκειμένου να υπάρξουν οι κατάλληλες αλλά και απαραίτητες βελτιώσεις στα νέα σχολικά βιβλία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, αφού τα μαθησιακά προβλήματα των μαθητών και των μαθητριών είναι πολύ σοβαρά.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης