Συρρίκνωση της Ελληνικής Γεωργίας

Αριθμός πρωτ: 3066
Ημερομηνία κατάθεσης: 15/1/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Συρρίκνωση της Ελληνικής Γεωργίας.

Πρόσφατη έρευνα του ΚΕΠΕ (Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών) καταγράφει στασιμότητα στην παραγωγή, μείωση της απασχόλησης και επιδείνωση του εμπορικού ισοζυγίου σε ότι αφορά την ελληνική γεωργία την οποία θεωρεί ως ασθενή εταίρο, γιατί δεν κατόρθωσε να τοποθετηθεί ανταγωνιστικά στις αγορές, με κίνδυνο να υποστεί τα επόμενα χρόνια ραγδαία συρρίκνωση και τελικό αποτέλεσμα να δημιουργούνται συνθήκες εγκατάλειψης της αγροτικής δραστηριότητας στη χώρα.
Επειδή η συμβολή της ελληνικής γεωργίας είναι ιδιαίτερα σημαντική για την εθνική οικονομία αφού συμμετέχει κατά 16,5% στην απασχόληση και κατά 6% στο ΑΕΠ, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας το 12,1% του ενεργού πληθυσμού της χώρας ασχολείται με τη γεωργία και στην Κρήτη το 20,6% .
Επειδή όπως τονίζει η έρευνα, «καμία, έστω και φθίνουσα, αγορά δεν πρέπει να εγκαταλείπεται αλλά να προσαρμόζεται».
Επειδή η Κρήτη μπορεί να αποτελέσει πιλοτικό παράδειγμα δράσεων για αναστροφή της κατηφορικής πορείας.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
1) Αν προτίθενται να πάρει μέτρα και ποιά, ώστε τα ελληνικά προϊόντα να διεκδικήσουν θέση στις ξένες αγορές με την ανάδειξη των πλεονεκτημάτων της τοπικής γεωργίας.
2) Αν προτίθεται να πάρει μέτρα για την αποτελεσματικότητα των εκμεταλλεύσεων και ποιά.
3) Πώς προτίθεται να συμβάλλει στην εξωστρέφεια των φορέων μεταποίησης και εμπορίας και
4) Με ποιά άλλα μέτρα, πέραν αυτών που προτείνει η μελέτη του ΚΕΠΕ, προτίθεται να σταματήσει τη συρρίκνωση

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ (αρχείο pdf)