Άμεση αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννη Χρυσόστομου Καλών Λιμένων

Αριθμός πρωτ: 8080
Ημερομηνία κατάθεσης: 6/3/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ: Άμεση αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννη Χρυσόστομου Καλών Λιμένων.

Με την 5270/29-1-08 Ερώτησή μου είχα επισημάνει τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι του οικισμού Χρυσοστόμου Καλών Λιμένων στο Δήμο Μοιρών Ηρακλείου, μεταξύ των οποίων και η εγκατάλειψη του Ιερού Βυζαντινού Ναού Αγ. Ιωάννου Χρυσοστόμου.
Στην απάντηση της ως άνω Ερώτησης γίνεται λόγος για εκπόνηση ολοκληρωμένης μελέτης από την αρμόδια για την περιοχή 13η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, αφού πρώτα εκτελεστούν από την πλευρά του Πολιτιστικού Συλλόγου της περιοχής «μια σειρά προαπαιτούμενων εργασιών (καθαρισμός περιβάλλοντος χώρου, περισυλλογή λίθων και αρχιτεκτονικών μελών, πρόχειρη περίφραξη χώρου) για την εκτέλεση των οποίων χορηγήθηκε στον εν λόγω Σύλλογο έγκριση».
Ωστόσο ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χρυσοστόμου ζητά να αναλάβει το Υπουργείο, δια της τοπικής Εφορείας, τις περιγραφόμενες εργασίες περίφραξης, αφενός λόγω έλλειψης πόρων του Συλλόγου και αφετέρου λόγω του εξειδικευμένου χαρακτήρα ορισμένων εργασιών (όπως π.χ. καθαρισμός περιβάλλοντος χώρου, περισυλλογή λίθων κ.τ.λ.), τις οποίες η Υπηρεσία είναι αρμόδια να υλοποιήσει.
Επειδή η αποκατάσταση του Βυζαντινού του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου, που χρονολογείται από τον 14ο αιώνα, επείγει καθώς είναι ετοιμόρροπος,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να δώσει εντολή για την εκτέλεση όλων των εξειδικευμένων εργασιών στο χώρο του ημιερειπωμένου Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννη Χρυσοστόμου Καλών Λιμένων από την αρμόδια13η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, και όχι από τον Πολιτιστικό Σύλλογο της περιοχής, προκειμένου να προχωρήσει στην εκπόνηση ολοκληρωμένης μελέτης για την άμεση αποκατάσταση του βυζαντινού μνημείου που είναι ετοιμόρροπο.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ