Άμεση κάλυψη των 19 κενών οργανικών θέσεων Εποπτών Δημόσιας Υγείας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 9993
Ημερομηνία κατάθεσης: 14/11/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Άμεση κάλυψη των 19 κενών οργανικών θέσεων Εποπτών Δημόσιας Υγείας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου.

Με επιστολή τους προς τους αρμόδιους φορείς, οι Επόπτες Δημόσιας Υγείας διαμαρτύρονται έντονα για την κατάσταση που επικρατεί στην Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου, καθώς απασχολούνται αυτή τη στιγμή μόνο 11 υπάλληλοι.
Οι Επόπτες Δημόσιας Υγείας έχουν εξαιρετικά βαρύ φόρτο εργασίας καθώς ασκούν εποπτεία σε ένα νόμο 300.000 κατοίκων, όπου οι υγειονομικοί έλεγχοι αφορούν ένα ευρύ πεδίο αντικειμένων, και σε πολλές περιπτώσεις ακόμα και στα πιο απομακρυσμένα σημεία του νομού Ηρακλείου.
Επειδή οι υπάλληλοι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στα καθήκοντά τους εξαιτίας της έλλειψης προσωπικού και της μη κάλυψης των 19 κενών οργανικών θέσεων Εποπτών Δημόσιας Υγείας.
Επειδή, σύμφωνα και με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, η απαιτούμενη αντιστοιχία για την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας είναι ένας Επόπτης Δημόσιας Υγείας ανά 10.000 κατοίκους.
Επειδή η προάσπιση της Δημόσιας Υγείας και η προστασία των πολιτών είναι επιβεβλημένη.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Σε ποιές ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να καλυφθούν άμεσα οι 19 κενές οργανικές θέσεις Εποπτών Δημόσιας Υγείας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης