Έγκριση κόστους εξέτασης Φαρμακογονιδιωματικής ανάλυσης

Αριθμός πρωτ: 7144
Ημερομηνία κατάθεσης: 23/4/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Έγκριση κόστους εξέτασης Φαρμακογονιδιωματικής ανάλυσης.

Με την 3118/16-01-07 Ερώτησή μου είχα ζητήσει το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας να εγκρίνει το κόστος εξέτασης της φαρμακογονιδιωματικής ανάλυσης, στοχευμένων δηλαδή θεραπειών για τους ασθενείς με αυξημένη ευαισθησία στην εμφάνιση τοξικών ανεπιθύμητων ενεργειών σε συγκεκριμένα φάρμακα, προκειμένου να καλύπτεται η δαπάνη από τα ασφαλιστικά ταμεία.
Η ανάπτυξη της πρωτοποριακής αυτής μεθόδου έχει πραγματοποιηθεί από το εργαστήριο κλινικής φαρμακολογίας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, η κοστολόγηση της οποίας έχει αποσταλεί από το 2005 στο ΚΕΣΥ προς έγκριση.
Ο αρμόδιος Υφυπουργός, κατά τη διάρκεια συζήτησης της ως άνω ερώτησής μου στη Βουλή, υποστήριξε πως πρόκειται για τεχνική που βρίσκεται σε ερευνητικό στάδιο και δεν είναι δυνατόν να μπει στη λογική της κοστολόγησης και άρα της κάλυψής της από τους ασφαλιστικούς φορείς.
Τόσο όμως οι επιστήμονες του εργαστηρίου κλινικής φαρμακολογίας όσο και διαφημιστικά έντυπα ιδιωτικών εταιρειών που ήδη δραστηριοποιούνται στο πεδίο των εξατομικευμένων θεραπειών με τη μέθοδο της γονιδιακής ανάλυσης, διαψεύδουν στην πράξη τους ισχυρισμούς για «καθαρώς ερευνητικό πρωτόκολλο».
Επειδή, όπως ορθώς επισημαίνουν οι επιστήμονες και όπως αποδεικνύεται, ο ιδιωτικός τομέας παρέχει υπηρεσίες που έχουν επιστημονική τεκμηρίωση και χρησιμότητα στην καθημερινή κλινική πρακτική και όχι απλώς επιστημονικό ενδιαφέρον.
Επειδή με την εξέταση φαρμακογονιδιωματικής ανάλυσης αφενός θα ευεργετηθούν οι ασθενείς που ακολουθούν αναποτελεσματικές θεραπείες και αφετέρου θα περιοριστούν δραστικά οι δαπάνες των Ταμείων για τη φαρμακευτική περίθαλψη των ασφαλισμένων.
Επειδή το Υπουργείο υποχρεούται μετά και από αυτές τις εξελίξεις να κάνει γνωστές τις σκοπιμότητες και τους πραγματικούς λόγους της καθυστέρησης έγκρισης από το ΚΕΣΥ του κόστους εξέτασης φαρμακογονιδιωματικής ανάλυσης, καθώς η πρόφαση περί ερευνητικού σταδίου της τεχνικής, προφανώς δεν ευσταθεί,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να δώσει εντολή στο ΚΕΣΥ προκειμένου να ολοκληρώσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες και να εγκρίνει το κόστος της εξέτασης φαρμακογονιδιωματικής ανάλυσης προκειμένου να καλύπτεται από τα ασφαλιστικά ταμεία προς όφελος των ασφαλισμένων και των ταμείων από την περιστολή της σπατάλης σε αναποτελεσματικά φάρμακα.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης