Έκκληση της ΓΕΣΑΣΕ για αναθεώρηση του προϋπολογισμού του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής»

Αριθμός πρωτ: 23
Ημερομηνία κατάθεσης: 17/6/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Έκκληση της ΓΕΣΑΣΕ για αναθεώρηση του προϋπολογισμού του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής»

Σε πρόσφατη επιστολή της, η αγροτική συνδικαλιστική οργάνωση ΓΕΣΑΣΕ ζητά επιτακτικά τη ριζική αναθεώρηση του προϋπολογισμού του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», τόσο σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα νέων αγροτών όσο και σχετικά με το πρόγραμμα για τα σχέδια βελτίωσης αγροτικών εκμεταλλεύσεων.
Μεταξύ των πολλών προβλημάτων στην εφαρμογή του μέτρου 1.1.2 Εγκατάστασης Νέων Γεωργών, τα οποία έχω επισημάνει με παλαιότερες Ερωτήσεις μου και πιο πρόσφατα με τις 16404/18-3-09, 17922/22-4-09 και την Επίκαιρη Ερώτηση 487/3-2-09, από τα σημαντικότερα είναι η υφιστάμενη κατάσταση του προϋπολογισμού. Όπως τονίζεται από τη ΓΕΣΑΣΕ, ο προϋπολογισμός είναι αδύνατο να ικανοποιήσει το μεγαλύτερο μέρος των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί για το Πρόγραμμα Νέων Αγροτών. Συγκεκριμένα, έχουν υποβληθεί περίπου 7.000 αιτήσεις, οι οποίες απαιτούν δαπάνη άνω των 200 εκατομμυρίων ευρώ, τη στιγμή που ο προϋπολογισμός δεν υπερβαίνει τα 100 εκατομμύρια, με αναπόφευκτη συνέπεια να μην ενταχθούν στο Μέτρο περίπου οι μισές αιτήσεις, δηλαδή πάνω από 3.500 νέοι αγρότες να μείνουν εκτός ενισχύσεων. Ταυτόχρονα βεβαίως, συνεχίζεται η υποβολή και νέων αιτήσεων, με συνέπεια να μένει αδιευκρίνιστο εάν θα υπάρξει αξιολόγηση εντός του 2009 και με ποιο προϋπολογισμό θα καλυφθούν οι νέες αιτήσεις.
Αντίστοιχο πρόβλημα υπάρχει και στο μέτρο 1.2.1 Σχέδια Βελτίωσης, την προβληματική εφαρμογή του οποίου έχω τονίσει μεταξύ άλλων στις Ερωτήσεις 14056/9-2-09 και 16404/18-3-09. Η ΓΕΣΑΣΕ σημειώνει ότι ο πραγματικός αριθμός χρημάτων για τις επενδύσεις στον πρωτογενή τομέα έως το 2013 είναι 120 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή μόνο περίπου 400 αγρότες θα έχουν τη δυνατότητα επενδύσεων με τα σχέδια βελτίωσης των αγροτικών εκμεταλλεύσεων.
Επειδή η αγωνία των νέων αγροτών για στήριξη της επιλογής τους να απασχοληθούν στον πρωτογενή τομέα είναι μεγάλη.
Επειδή, παράλληλα, η ενίσχυση των επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα, σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης όπως η τρέχουσα, πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα της πολιτείας,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Εάν προτίθεται να προχωρήσει στη ριζική αναμόρφωση του προϋπολογισμού για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», ενισχύοντας με ουσιαστικά ποσά το πρόγραμμα νέων αγροτών και το πρόγραμμα για τα σχέδια βελτίωσης αγροτικών εκμεταλλεύσεων, όπως ζητά η ΓΕΣΑΣΕ και αποτελεί επιτακτικό αίτημα όλου του αγροτικού πληθυσμού.

Ο Ερωτών βουλευτής

Μανόλης Σοφ. ΣτρατάκηςΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ