Έλεγχος των «παρατηρητών» του Διαδικτύου

Αριθμός πρωτ: 17827
Ημερομηνία κατάθεσης: 14/4/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
2) ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έλεγχος των «παρατηρητών» του Διαδικτύου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί τις εθνικές κυβερνήσεις των κρατών-μελών να προβούν στην καταγραφή και την επιτήρηση των οργανισμών που αναλαμβάνουν να παρακολουθούν το Διαδίκτυο, προκείμενου να υπάρχει έλεγχος και να μην παρουσιάζονται από τους οργανισμούς αυτούς φαινόμενα δυσανάλογων ή παράνομων ελέγχων στις δραστηριότητες των χρηστών.
Επειδή μετά την έκδοση οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την τήρηση αρχείων των διαδικτυακών δραστηριοτήτων των πολιτών, πολλοί είναι εκείνοι που έχουν ευαισθητοποιηθεί για την προστασία των χρηστών του Διαδικτύου προκειμένου εκείνοι που θα τους ελέγχουν να μην ξεπερνούν το επίπεδο της επιτρεπτής παρακολούθησης ή να καταπατούν τους νόμους περί χρήσης των προσωπικών δεδομένων.
Επειδή τα ζητήματα που αφορούν την προστασία των χρηστών του Διαδικτύου αλλά και της προστασίας των προσωπικών τους δεδομένων είναι ιδιαίτερα σημαντικά και απαιτούν τη λήψη μέτρων από την Κυβέρνηση και τον καθορισμό κατανοητών και ξεκάθαρων κειμένων που θα προσδιορίζουν τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μια διαδικτυακή υπηρεσία θα παρέχει προσωπικά δεδομένα στις αρχές,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Ποιες πρωτοβουλίες προτίθενται να πάρουν για τον έλεγχο και την εποπτεία των οργανισμών που αναλαμβάνουν να παρακολουθούν το Διαδίκτυο προκειμένου να μην καταπατούνται τα δικαιώματα των χρηστών αλλά και για να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά φαινόμενα,όπως η παιδική πορνογραφία και η προστασία των πολιτών από εγκληματίες που δρουν στο Διαδίκτυο.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης