Έλλειψη ενιαίας πολιτικής για την παροχή ιατρικής φροντίδας στους μετανάστες «χωρίς έγγραφα» στην Ελλάδα

Αριθμός πρωτ: 12738
Ημερομηνία κατάθεσης: 23/5/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Έλλειψη ενιαίας πολιτικής για την παροχή ιατρικής φροντίδας στους μετανάστες «χωρίς έγγραφα» στην Ελλάδα.

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα παρουσίασαν πρόσφατα τα αποτελέσματα της διερευνητικής αποστολής που διενήργησαν για την κατάσταση των μεταναστών «χωρίς έγγραφα» στην Ελλάδα.
Από τα σημαντικότερα προβλήματα που εντοπίστηκαν είναι η μη τακτικότητα και επάρκεια ιατρικής βοήθειας στους μετανάστες, οι ελλείψεις σε προσωπικό , ελλιπής μέριμνα για τις ευπαθείς ομάδες και γενικότερα μη αποδεκτές συνθήκες διαβίωσης.
Επειδή οι ελλείψεις σε σημαντικούς τομείς όπως στην ενιαία πολιτική ως προς την παροχή ιατρικής φροντίδας , στην ύπαρξη επαγγελματία ψυχικής υγείας και μεταφραστή είναι παροχές οι οποίες οφείλει η Πολιτεία να παρέχει σε μετανάστες, ακόμα και όταν μένουν για μικρά χρονικά διαστήματα στις πόλεις που τους φιλοξενούν.
Επειδή η πρόσφορα των Γιατρών Χωρίς Σύνορα δεν επαρκεί, αν και είναι μεγάλη και ουσιαστική αφού καλύπτει άμεσες και διαρκείς ανάγκες με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών υγιεινής και υποδομών, την παροχή πρωτοβάθμιας ιατρικής φροντίδας και υπηρεσιών ψυχικής υγείας.
Επειδή σε πολλά μέρη της χώρας μας, όπως και η Κρήτη, οι μετανάστες που φτάνουν, πολλές φορές κάτω από τις πλέον άθλιες συνθήκες, πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να τους παρασχεθούν ιατρική φροντίδα και αποδεκτές συνθήκες διαβίωσης και αυτό οφείλει να το φροντίσει άμεσα η Κυβέρνηση,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει προκειμένου να υλοποιηθεί μια ενιαία πολιτική για την παροχή ιατρικής φροντίδας καθώς και αποδεκτές συνθήκες διαβίωσης στους μετανάστες, ώστε οι τοπικές αρχές να είναι σε θέση άμεσα και αποτελεσματικά να παρέχουν τις υπηρεσίες χωρίς να δημιουργούνται τα προβλήματα που προκύπτουν κάθε φορά που εξαθλιωμένοι μετανάστες φτάνουν σε ένα μέρος της χώρας μας.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης