Έλλειψη επαρκούς εκπαίδευσης στις νέες τεχνολογίες των διευθυντικών στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης

Αριθμός πρωτ: 1300
Ημερομηνία κατάθεσης: 30/10/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΘΕΜΑ: Έλλειψη επαρκούς εκπαίδευσης στις νέες τεχνολογίες των διευθυντικών στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία μελέτης του Παρατηρητηρίου για τη Κοινωνία της Πληροφορίας σχετικά με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών από τα στελέχη της δημόσιας διοίκησης, αν και η πλειονότητα των διευθυντών διαθέτει ηλεκτρονικό υπολογιστή και προσωπικό λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σπάνια τα χρησιμοποιεί, ενώ οι δεξιότητές του είναι υποδεέστερες των υφισταμένων τους σε όλα τα επίπεδα.
Γεγονός αποτελεί ότι η ηλικία είναι ένας αντικειμενικός παράγοντας για την περιορισμένη χρήση των νέων τεχνολογιών, αφού το 71% των διευθυντών είναι άνω των 55 ετών, αλλά κύριος και καθοριστικός παράγοντας στην αρνητική αυτή κατάσταση είναι η έλλειψη επαρκούς εκπαίδευσης, εξοικείωσης και εμπειρίας στη χρήση νέων τεχνολογιών.
Επειδή το ελληνικό δημόσιο δεν έχει καταφέρει να πείσει τους περισσότερους Έλληνες να συναλλάσσονται συστηματικά μέσω Διαδικτύου με τις υπηρεσίες, αφού μόλις το 8% των πολιτών το κάνει στην πράξει.
Επειδή τα Άτομα με Αναπηρία, σύμφωνα με την έρευνα, εξυπηρετεί σε μεγάλο βαθμό η χρήση νέων τεχνολογιών για τις συναλλαγές τους με το Δημόσιο, αφού επτά στα δέκα άτομα δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν ή είναι διατεθειμένα να χρησιμοποιήσουν το Διαδίκτυο.
Επειδή σήμερα, δικτυακό τόπο διαθέτουν όλες οι Περιφέρειες, το 96% των Νομαρχιών και το 66% των Δήμων, χωρίς ωστόσο οι Περιφέρειες να προσφέρουν ηλεκτρονικές υπηρεσίες, ενώ οι Νομαρχίες και οι Δήμοι προσφέρουν μόνο ορισμένες βασικές,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
1) Ποια μέτρα πρόκειται να λάβει προκειμένου να υπάρχει επαρκής εκπαίδευση των διευθυντικών στελεχών της δημόσιας διοίκησης και εξοικείωσής τους με τη χρήση νέων τεχνολογιών για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της.
2) Σε ποια μέτρα προτίθεται να προβεί για των εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των ηλεκτρονικών συναλλαγών των πολιτών με το Δημόσιο για την καλύτερη και γρηγορότερη εξυπηρέτηση τους.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης